Agenda

 

Opslag verwijderen langs bosrand

Zaterdag, 25. Januari 2014, 09:00 - 13:00

Beste vrijwilligers,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de eerstkomende werkdag op zaterdag 25 januari, dit keer op landgoed Het Spik, een bezit van Landschap Overijssel gelegen ten zuiden van Enschede, zie hiervoor:
www.landschapoverijssel.nl/terreinen/smalenbroek.htm

Wat gaan we doen op deze dag en waarom?
Nadat Het Spik in 1984 in het bezit van Landschap Overijssel was gekomen is aan de hand van oude kaarten de oude structuur van de houtwallen hersteld. Tussen de houtwallen is van enkele percelen de voedselrijke bovenlaag verwijderd, deze percelen ontwikkelen zich nu botanisch heel goed, hier zijn al weer meerdere soorten orchideeën waargenomen.
Langs de rand van een van die orchideeënlandjes gaan wij op de overgang naar het bos opslag verwijderen, de vrijkomende takken gaan wij in een ril verwerken. Afhankelijk van de opkomst gaan wij ook bij een ander grasland opslag verwijderen, deze vrijkomende takken moeten wij verwerken in de bosrand. Ook is hier nog een kleine plek met rododendrons, deze kunnen ook verwijderd worden. Genoeg werk dus voor een ochtend, voornamelijk zagen, knippen en slepen met hout.

Waar verzamelen we en hoe laat?
Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur, ditmaal bij het witte landhek van Landschap Overijssel aan de Smalenbroeksweg, de verbindingsweg tussen de Buurserstraat en de Knalhutteweg.
TomTom: Smalenbroeksweg 17.

Routebeschrijving

Vanaf Enschede (centrum/singels):
Volg de Zuiderval vanaf de kruising met de singels in de richting van Ahaus en Buurse
Bij de kruisingen met de Weth. Beverstraat, A35 en Vlierstraat steeds rechtdoor blijven rijden richting Buurse/Ahaus
Bij de kruising met de Broekheurnerrondweg (rotonde) rechtdoor de Buurserstraat blijven volgen
Na plm. 1.5 km in een bocht naar rechts van de Buurserstraat linksaf de Smalenbroeksweg in rijden
Na plm. 300 meter is het verzamelpunt rechts bij het witte toegangshek van Landschap Overijssel

Vanaf Almelo/Hengelo via de A1/A35:
Op de A1 de afslag nemen naar de richting Enschede/Munster (A35)
Bij de afslag Enschede (afslag 25) afslaan in de richting Ahaus/Buurse
Aan het einde van de afslag bij de verkeerslichten rechtsaf in de richting Ahaus/Buurse
Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor (Buurserstraat)
Bij de rotonde rechtdoor de Buurserstraat blijven volgen en verder als punt 4 hierboven.

Wat moet je meenemen?
Zelf moet je je eigen eten en drinken meenemen, zorg ook voor geschikte kleding en schoeisel die tegen een stootje kan. Langs de randen van de weilandjes is het erg nat dus laarzen zijn aan te bevelen. Voor gereedschap en handschoenen wordt gezorgd. Om 13.00 uur sluiten wij de werkdag af met een kop soep van de Picknickmand.

Organisatie van deze werkdag:

Roel Munneke (dagcoördinator en gereedschapvervoer met dank aan Jan Oldekamp), Erik Rolevink (reserve dagcoördinator), Harrie Bruns (EnHOe nieuwsbriefverzorging).

Op 25 januari zijn wij mobiel te bereiken op 06- ---------- (Roel).


Tot ziens op Het Spik op 25 januari!

Namens het EnHOe-team,
Roel Munneke

Locatie 't Spik
Contact Roel