Agenda

 

Excursie naar het Lankheet

Zaterdag, 22. Maart 2014, 09:00 - 13:00

door Toon Brummelhuis, Fokke Flapper en Arthur Rolevink (penningmeester)

De aanmeldingstermijn is inmiddels verstreken, daarmee is dit evenement nu volgeboekt.
Er kunnen dus geen mensen meer bij!
Alle 37 tijdig aangemelde deelnemers hebben inmiddels bericht gehad met alle nodige details.

Ons 11e werkseizoen willen we traditioneel afsluiten met een excursie plus kleine picknick. Hieraan kan iedereen deelnemen die zich bij of met EnHOe heeft ingezet voor de natuur. Een en ander zal plaatsvinden op zaterdagochtend 22 maart vanaf circa 9:15 uur tot 13 uur. We gaan daarvoor naar Waterpark het Lankheet bij Haaksbergen. Informatie over dit gebied vind je op  http://www.hetlankheet.nl

Wij zijn nog bezig met de organisatie van het geheel, maar je kunt je nu al aanmelden! Wacht daarmee beslist niet te lang...aanmelden moet vóór 10 maart !!

Aanmelden voor deze ochtend is noodzakelijk, evenals een eigen bijdrage!
Om de kosten enigzins te dekken wordt een bijdrage van € 2,50 per persoon gevraagd. Dit is echt een minimumbedrag, je mag dus gerust meer geven als je het kunt missen. Maatschappelijke stagiairs hoeven niets te betalen, zij mogen gratis deelnemen. Zij hoeven zich zelf ook niet aan te melden, maar hun eventuele begeleiders dus wel! (Op deze dag willen we ook de EnHOe-getuigschriften uitreiken aan onze MaS'sers.)

Vervoer naar het Lankheet zelf regelen!
Voordat je je aanmeldt: bedenk hoe je naar het Lankheet kunt komen! Als je zelf geen vervoer hebt, regel dit dan a.u.b. eerst zelf! De organisatie kan dit keer helaas geen "Samen Reizen" organiseren.

Hoe moet je je aanmelden?
Maak minimaal € 2,50 per deelnemer over op het volgende bankrekeningnummer:
NL61 INGB 0009 6914 53
Ten name van "Stichting VMDLT" te Enschede,
onder vermelding van "Excursie + alle namen van de deelnemers die je aanmeldt + je e-mailadres"

Belangrijk: vergeet niet de namen te vermelden en zorg dat je het bankrekeningnummer goed invult! Zorg dat het geld is overgemaakt vóór 17 maart anders telt de aanmelding niet. Het e-mailadres is ook nodig omdat de deelnemers nog informatie gestuurd zal worden en niet alle mailadressen bij ons bekend zijn.

Belangrijk: vergeet niet de namen te vermelden en zorg dat je het bankrekeningnummer goed invult!

Het geld moet binnen zijn op maandag 17 maart anders telt de aanmelding niet.
Wie te laat is krijgt z'n geld terug, maar kan helaas niet meer meedoen.

Aangemelde deelnemers krijgen later meer informatie.
Daarin staat het exacte programma, het verzamelpunt en de route er naar toe. Deze informatie sturen we in de week vóór 8 maart naar de e-mailadressen die zijn ingevuld.

 

Locatie Waterpark Lankheet
Contact Toon