Agenda

 

Thema-avond over exoten

Dinsdag, 11. Februari 2014, 19:30 - 21:30

-- Aanmelden is niet meer mogelijk, het maximale aantal inschrijvingen is bereikt ---

Uitheemse planten, struiken en bomen (exoten) die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied vestigen en zich daar explosief vermeerderen en daardoor een bedreiging zijn voor de lokale inheemse flora en voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen.


Dit is een korte samenvatting van wat verstaan wordt onder zgn. invasieve exoten zoals o.a. Amerikaanse vogelkers (prunus serotina). Invasieve exoten kunnen ook een bedreiging vormen voor de volksgezondheid of veiligheid denk bijv. aan de Reuzenberenklauw (het sap van de stengels kan lelijke brandwonden veroorzaken) en Japanse duizendknoop.


Volgens de Convention on Biological Diversity (CBD) worden invasieve exoten als een van de belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit op aarde beschouwd. Dit verdrag, o.a. ondertekend door de Europese Commissie en Nederland doet een aantal aanbevelingen om introductie van invasieve exoten te voorkomen en reeds gevestigde soorten te beheersen of te bestrijden.

Wat betekent dit nu in de praktijk van het natuurbeheer, hoe gaan wij daar mee om? Natuurwerkgroep EnHOe is in de tien jaar van haar bestaan al flink bezig geweest met het bestrijden van de Prunus Serotina, rododendron, Japanse duizendknoop en sinds enkele jaren ook de snel oprukkende Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) maar wat is nu de beste aanpak en wat is het beleid hierin van de natuur beherende organisaties en overheid, is er sprake van een samenhangend beleid of doet ieder maar wat en krijgen de

invasieve exoten de gelegenheid zich steeds verder uit te breiden.

Landschap Overijssel organiseert samen met EnHOe een avond over deze materie waarop senior ecoloog Jacob van der Weele een inleiding zal gaan houden en vragen beantwoorden.

Deze avond gaat plaats vinden op dinsdag 11 februari om 19.30 uur in het Koetshuis van Hof Espelo, Weerseloseweg 259, ingang bij d

e witte zuilen. Wij zorgen dat vanaf 19.00 uur de koffie klaar staat.

Op deze avond zijn ook de vrijwilligers gidsen van Landschap Overijssel uitgenodigd, tijdens het leiden van excursies krijgen zij ook te

maken met exoten in het landschap.

In het Koetshuis is maximaal plaats voor 30 personen, en deze is nu helemaal gevuld. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Locatie Koetshuis Hof Espelo