Agenda

 

Berkenopslag verwijderen uit Hoogveen

Zaterdag, 23. Augustus 2014, 09:00 - 13:00

door Eric Peters

Beste vrijwilligers
!

Het team van EnHOe nodigt jullie uit voor onze eerste werkdag van het nieuwe seizoen, op zaterdag 23 augustus. Evenals vorig jaar is deze eerste werkdag in het Aamsveen.

Het Aamsveen is een hoogveengebied dat ooit deel uitmaakte van een veel groter hoogveencomplex, dat zich ook over de grens heen in Duitsland uitstrekt. Het gedeelte op Nederlands grondgebied is betrekkelijk klein, maar omvat een goed ontwikkelde gradiënt van hoogveen in het oosten naar het beekdallandschap in het westen. De vegetatie verandert van hoogveen met natte heide via vochtige heide en heischrale graslanden op de overgang naar natte schraalgraslanden in het beekdal zelf. Langs de randen van het veen komen natuurlijke berkenbroekbossen voor met gagelstruweel. Het broekbos langs de beek is van een zeer gevarieerde samenstelling met soorten van rijkere bodems.  
Het Aamsveen is een belangrijk natuurgebied op Europese schaal.

Wat gaan we doen op deze dag en waarom?
Wij gaan berkenopslag verwijderen in enkele veenpercelen in het verlengde van de Holterhofweg. We gaan steken, zagen en knippen, dat betekent het verwijderen van opslag, meest berken en vuilboom. Dit om de “verbossing” tegen te gaan. Een van de bedreigingen van onze hoogveenlandschappen is namelijk het dichtgroeien met bomen. Daar gaan wij dus een stokje voor steken!
De uitgestoken/omgezaagde/afgeknipte opslag hoeft niet te worden afgevoerd, maar blijft op het veen achter.
Waar verzamelen we en hoe laat?
Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur. We komen bij elkaar bij de Noordwestelijke ingang van het Aamsveen, aan het einde van de Holterhofweg op de hoek met de Glanerbeekweg. Daar is een minieme parkeerplaats, de niet-fietsers zullen hun auto meest langs de weg moeten parkeren. Op het kaartje staat met rode pijltjes de routes aangegeven.

Routebeschrijving voor auto, fiets, wandelaar
1. Vanuit Hengelo/Almelo via de A35/N35: - Verlaat de N35 bij afslag 25 en ga in de richting Ahaus en Alstatte.
- De route loopt dan via de Buurserstraat en bij de 1e rotonde linksaf de Broekheurnerring op.
- Op de 2e rotonde bij het winkelcentrum Stroinkslanden: rechtdoor de Zuidesmarkerrondweg op.
- Volg de Zuidesmarkerrondweg en ga na ca. 1,9 km rechtsaf de Holterhofweg in.
- Volg de Holterhofweg, steek na 1,8 km de Aamsveenweg over en na 250 meter wordt de verzamelplek bereikt.

2. Vanuit Enschede (Centrum):
- Volg de Kuipersdijk en Knalhutteweg richting Ahaus
- Op de rotonde bij het winkelcentrum Stroinkslanden: linksaf de Zuidesmarkerrondweg op.
- Volg de Zuidesmarkerrondweg en ga na ca. 1,9 km rechtsaf de Holterhofweg in.
- Volg de Holterhofweg, steek na 1,8 km de Aamsveenweg over en na 250 meter wordt de verzamelplek bereikt.

3. Vanaf Lonneker (en Oldenzaal/Losser): - Vanaf de stoplichtkruising Oldenzaalsestraat/Lossersestraat:
- volg de Noordesmarkerrondweg tot aan de Gronausestraat.
- Steek de Gronausestraat over en vervolg de route op de Zuidesmarkerrondweg.
- Na het viadukt over de N35: ga linksaf de Holterhofweg in.
- Volg de Holterhofweg, steek na 1,8 km de Aamsveenweg over en na 250 meter wordt de verzamelplek bereikt.

VERZAMELPLEK = KRUISING HOLTERHOFWEG / GLANERBEEKWEG

Wat moet je meenemen?
Geschikte kleding en bij voorkeur laarzen. Het gebied is erg nat! Verder je eigen natje en droogje, dus iets te drinken en wat te eten voor jezelf. Handig is ook iets om droog op te kunnen zitten, desnoods een grote plastic zak of tas.  
Voor gereedschap en werkhandschoenen zorgen wij. Helaas zal er aan het einde van de werkdag (circa 13:00 uur) nog geen soep beschikbaar zijn…

Organisatie van deze werkdag:

Roel Munneke (veldcoördinator, reservedagcoordinator en gereedschapvervoer) en Eric Peters (veldcoördinator, dagcoördinator en nieuwsbrief), Harrie Bruns (ondersteuning nieuwsbriefverzorging).

Op 23 augustus is Eric mobiel te bereiken. Nummer: zie de emailversie van deze nieuwsbrief.

Tot ziens op 't Aamsveen op 23 augustus!

Namens het EnHOe-team,
Eric Peters

Locatie Aamsveen
Contact Eric Peters