Agenda

 

Hooien en maaisel ruimen

Zaterdag, 06. September 2014, 09:00 - 13:00

door Erik Rolevink

Beste natuurvrijwilligers,

We nodigen jullie uit om mee te helpen op zaterdag 6 september op het Varviksveld. Dat is ons "adoptiegebiedje" waar we al jaren meehelpen om de natuurwaarden te versterken. Er is weer van alles te doen: we gaan hooien, maaisel ruimen, zagen, plaggen en ook een bermsloot opruimen.

Varviksveld in september 2010 Dopheide en Moeraswolfsklauw op het Varviksveld


Het Varviksveld, hoe zat dat ook weer?
Ten oosten van Enschede zijn nog enkele restanten van het oorspronkelijke natte heidelandschap bewaard gebleven. Een van die gebieden is in bezit van Hendrik Jan en Janet Verveld. Het terrein is gelegen tussen de Oostweg en de Aamsveenweg, 1 kilometer ten zuidwesten van Glanerbrug. Het is een stuk natte heide op leembodem, een zeldzame combinatie waar door de bijzondere hydrologie nog allerlei zeldzame planten voorkomen. Hier komt ook de Levendbarende Hagedis nog voor. Samen met de eigenaars zorgt EnHOe er al jaren voor dat het Varviksveld in conditie blijft. Meer hierover lees je op: Documentatie_varviksveld.pdf

Wat gaan we doen en waarom?
Het is september en dat betekent dat er gemaaid is. Hendrik Jan zal zijn natuurontwikkelingsgebied naast het Varviksveld inmiddels hebben ontdaan van wilgenopslag. Dat gaan wij weer afruimen. Op het veld zelf is door Hans Rolevink kleinschalig gemaaid en daar gaan we het hooi afvoeren. Door dit "maaien en afvoeren" zorgen we ervoor dat de boel niet dichtgroeid en de vegetatie schraal blijf.
Verder zullen we nog her en der wat boompjes verwijderen op de heide en verdergaan met ons plagexperiment om de pijpestro aan banden te leggen. Dan is er nog een akkefietje waar we al jaren tegen aan kijken: het schoonmaken van de bermsloot aan de Schukkinkweg die vol ligt met zwerfvuil. Daarvoor zal Anton Heuven speciale apparatuur meenemen. Er is dus voor elk wat wils.

Waar verzamelen we en hoe laat?
Zoals alle voorgaande keren verzamelen we ons om 9:00 uur bij de ingang van het Varviksveld aan de Schukkinkweg. Auto's kunnen hier in de berm worden geparkeerd tegenover de ingang. Let bij het oversteken goed op het verkeer, men rijdt hier vaak veel te hard. Een routebeschrijving is te vinden op: Routes_Varviksveld_2013.pdf

Wat neem je mee en waarvoor zorgt de organisatie?

Het Varviksveld is op sommige plekken erg nat, wij werken weliswaar op de wat drogere delen, maar daar moeten we eerst naar toe lopen, dus laarzen zijn zeker aan te raden. Verder neem je je eigen natje en droogje mee voor in de pauze. Het is ook altijd handig als je in de pauze ergens op kunt zitten zonder nat te worden, een krukje of desnoods een plastic vuilniszak meenemen is dus handig. Karel Roeloffzen zal zijn best weer doen om ons na het werk te voorzien van soep. Dat zal rond 13 uur zijn bij het toegangshek aan de Schukkinkweg.

Wie hebben deze dag georganiseerd?
Dag- en veldcoördinatie: Erik Rolevink met assistentie van Eric Peters. Voorbereidend maaiwerk: Hendrik Jan Verveld en Hans Rolevink. Gereedschaptransport: Gé Borgerink met dank aan Jan Oldekamp. Soep: Karel Roeloffzen. Adviezen: Jo Schunselaar.
EnHOe is op deze dag in het veld bereikbaar (Erik, 06-nummer zie emailversie van deze nieuwsbrief).

 

Locatie Varviksveld
Contact Erik R