Agenda

 

Opslag verwijderen

Zaterdag, 20. September 2014, 09:00 - 13:00

door Jan Willem ten Cate


Beste Allemaal.

Hierbij worden jullie allemaal van harte uitgenodigd voor de natuurwerkdag op zaterdag de 20e september op een bijzonder deel van het Witte Veen. We gaan opslag verwijderen op een deel van het terrein waar 4 jaar geleden een stuk lariksbos is geruimd als verbindingszone tussen 2 heidegebieden; hier begint de heide intussen al mooi terug te komen net als de (ongewenste) opslag welke we op deze dag dus 'te lijf' zullen gaan.

LET OP: We werken samen met Natuurmonumenten: mede i.v.m. de hoeveelheid te bestellen soep voor na de werkzaamheden is het noodzakelijk dat je je voor deze dag aanmeldt. Dit kan bij Jan Willem ten Cate. Voor brandende vragen en contact te velde is Jan Willem eveneens bereikbaar op zijn 06-nummer (zie de email-versie van deze nieuwsbrief)

Het Witte Veen
Het heide- en bosgebied Witte Veen ligt tussen Buurse en de Duitse grens. In het voorjaar kun je er de boomkikker horen. Op de velden groeit klokjesgentiaan, veenpluis, eenarig wollegras en lavendelheide. Het Witte Veen was vroeger een geliefde grensovergang voor smokkelaars. Vanuit de boerderij het Markslag liepen controlebeambten hun surveillance. Hoewel de grenzen nu open zijn herinnert nog veel aan oude tijden. De grenspalen van vóór anno 1795 dragen bijvoorbeeld nog hun oorspronkelijke inscriptie.

Ooit was het Witte Veen een uitgestrekt hoogveengebied waar boeren schapen lieten grazen. Het veen werd afgegraven, ontgonnen en ingericht als landbouwgebied. Natuurmonumenten heeft nu een groot deel van het gebied in onderhoud. Het streven is om het oude karakter waar mogelijk te herstellen. Schotse hooglanders houden het gebied open en zorgen zo voor variatie in de plantengroei. Er zijn poelen en slenken gegraven om de achteruitgang van amfibieën te stoppen. Met succes: het aantal boomkikkers is toegenomen.

 Wat gaan we doen?
Om aan de doelstelling van een grotere ecologische verbindingszone te voldoen zal het terrein ontdaan moeten worden van de ongewenste opslag; trekken, steken, zagen en opruimen dus.
Dankbaar werk op een speciale locatie!

Waar verzamelen en hoe laat?
We willen ons zoals te doen gebruikelijk om 09.00 uur verzamelen aan de Markslagweg. Voor de bereikbaarheid zie de routebeschrijving. Auto’s kunnen aan de kant van de zandweg geparkeerd worden.

Wat neem je mee en waar wordt voor gezorgd?
We werken in wat ruige lage begroeiïng, denk dus aan de bescherming tegen teken en draag bij voorkeur laarzen. Voor koffie, thee etc. en wat te eten dien je zelf te zorgen, na afloop zorgt Natuurmonumenten voor een goede bak soep!!

Wie hebben een steentje extra bijgedragen voor deze dag?
Dag- en veldcoördinatie: Jan Willem ten Cate en Erik Rolevink. Gereedschap en soep: Natuurmonumenten.
Nieuwsbrief: Harrie Bruns.

EnHOe is op deze dag in het veld bereikbaar op het mobiele nummer van Jan Willem.

Routebeschrijving vanaf Enschede:

- Over de Buurserstraat richting Buurse
- De Buurserstraat gaat op een gegeven moment over in de Broekheurnerweg
- Even hierna Links aanhouden de Braamweg op
- De Braamweg nu blijven volgen tot de kruising met de Witteveenweg
- De Witteveenweg schuin oversteken de Markslagweg op
- Markslagweg gaat over in zandweg. Eindje verder is onze verzamelplaats voor deze dag.

Locatie Witteveen
Contact Jan Willem