Agenda

 

Heidegebiedje opschonen

Vrijdag, 01. Maart 2019, 09:00 - 13:00

Dag leden en belangstellenden van de vrijdagnatuurwerkgroep van EnHOe,

Graag wil ik u uitnodigen voor de natuurwerkdag van 1 maart 2019 in het Teesinkbos te Boekelo.

Wat gaan we doen: het heideveldje verlossen van opslag en omgevallen bomen.
Op dit heideveldje staan naast Heide, Vossenbes, Bosbes ook de Rijsbes.
Wij zijn op deze plek al eerder geweest en hebben toen geconstateerd dat hier veel moest gebeuren.

De Rijsbes staat op de rode lijst en is een bedreigde soort. Dat is ook de reden dat de voorzitter van de Enschedese IVN en biologe Hanneke van Dorp ons precies gaat uitleggen wat we moeten doen om dit plantje zo veel mogelijk kunnen beschermen.
Om een indruk te geven waar de Rijsbes (vaccinium uliginosum) groeit in Nederland, zie kaart.
Kaart verspreiding Rijsbes in NLBloeiende Rijsbes

Naast de kaart ziet u de Rijsbes bloeiend in mei en juni de hoogte varieert van 0.30 tot 1.20 cm.


Veldje RijsbesDe kenmerken: Takken rond. Bladen gaafrandig, van boven donkergroen en van onderen blauwgroen, elliptisch of omgekeerd eirond, stomp.
Bloemkroon wit of roodachtig. Bes zwartblauw, met kleurloos sap, weinig zuur en eetbaar.
De standplaats: Op natte zure grond in hoogvenen, vooral op beschaduwde veendijken en in heidevelden en duinvalleien.
Zeldzaam en verspreiding: zeer zeldzaam in het waddendistrict.
Komt voor, maar ook zeldzaam in Twente en de Achterhoek. Zie kaart.
U snapt natuurlijk nu wel waarom hier een biologe erbij moet komen.
Het is bijna onvoorstelbaar dat dit plantje midden in dit parkachtig gebied met de vele mensen die hier dagelijks wandelen en met de Military kan overleven.

 

 Waar komen tezamen:
Ik hoop jullie te ontmoeten op de parkeerplaats voor het kantoor van de military op het adres Landsteinerlaan 59
7548 AL Boekelo/Enschede om 9.00 uur.
Komt u met de fiets? Volg vanuit Enschede dan de Haaksbergerstraat tot in Usselo. Ga bij de stoplichten rechtsaf
de Boekelosestraat op. Grolsch voorbij, Sportpark de Zweede voorbij.
Als u de borden van de bebouwde kom van Boekelo bent gepasseerd is de Landsteinerlaan de eerste weg links
(net over de beek), deze laan dus volgen. Bij een scherpe bocht naar links ligt rechtdoor de parkeerplaats.

Mocht u later komen: aan de achterkant van de parkeerplaats het pad langs het hek volgen, dan ziet u op een gegeven
moment een weilandje in het bos met een hindernis, achter die hindernis in de hoek ligt 20 meter in het bos het heideveldje.

Wat neem je mee:
• Omdat het in het natuurgebied bijzonder nat kan zijn hebben laarzen de voorkeur.
• Houd rekening met het weer.
• Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, krukje o.i.d. desnoods een
vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic. Pauzeplek op de hindernis.
• Voor de pauze (om ongeveer 10.30 uur) iets te drinken en te eten.


We beginnen om 9.00 uur
We stoppen om 12.45 uur.


Graag tot vrijdag,
Anton Heuven

Locatie Teesinkbos
Contact Anton Heuven