Agenda

 

Verder met boomikker project Aamsveen

Zaterdag, 29. November 2014, 09:00 - 13:00

Door Jan Willem ten Cate

Beste natuurvrienden en vriendinnen

Zaterdag 29 november was het de bedoeling dat we op de Lonnekerberg aan de slag zouden...
Maar dit is veranderd: We gaan op die 29e terug naar ’t Aamsveen op de plek van de eerste november.

Waarom? Wel, ik, Jan Willem, werk bij de AKZO én de natuurwerkgroep EnHOe. AKZO kent een programma waarmee ze maatschappelijke projecten ondersteunt. Een aanvraag van mij, uit hoofde van de nwg EnHOe, is gehonoreerd in de vorm van de volledige uitvoering van een deelproject (Aanleg nieuwe poel).
Voorwaarde binnen dit programma van de AKZO is, dat ik een dag met mijn collega’s werk aan dit project – het boomkikkerproject dus.
In overleg is de agenda voor die 29e november daarom aangepast. We gaan dus terug naar het Aamsveen – het mooie project van die landelijke natuurwerkdag.

Aan de slag voor de Boomkikker in Enschede
Wij gaan ons weer inspannen om de unieke boomkikker voor Enschede te behouden.
We gaan voornamelijk weer aan de slag met zaag en snoeischaar om overtollige vegetaties te verwijderen.

Het Aamsveen is ontstaan na afgraving van grote stukken hoogveen. In dit unieke natuurgebied vind je naast afgegraven hoogveen, natte broekbossen, heidevelden, veenputten en schraalgraslanden; een unieke combinatie waar ontzettend veel dieren zich thuis voelen zoals ook de zeldzame Boomkikker.

De boomkikker komt voor in een groot deel van Europa en is de enige soort uit de familie boomkikkers die voorkomt in België en Nederland. De kikker leeft op open zonbeschenen plekken in relatief dicht begroeide en vrij vochtige biotopen in de buurt van water. Het is een boombewonende soort die zich ophoudt tussen het gebladerte. Het voedsel bestaat uit verschillende ongewervelden zoals insecten.

De boomkikker heeft diverse vijanden zoals vogels en zoogdieren – in de voortplantingsfase in het water horen hier nog weer vissen en insectenlarven bij.
De boomkikker wordt in een deel van zijn verspreidingsgebied bedreigd door uiteenlopende menselijke activiteiten.
De lichaamslengte is ongeveer 4 tot 5 centimeter.
De boomkikker is van alle West-Europese kikkers te onderscheiden door de egale lichtgroene kleur op de rug en de relatief gladde huid zonder wratten zoals padden of langwerpige klierlijsten op de rug zoals veel echte kikkers. De boomkikker is tevens de enige soort in de Benelux waarvan de vingers en tenen zgn hechtschijven dragen.


Reddingsplan voor Enschedese Boomkikkers

Sinds begin dit jaar worden in Enschede acties uitgevoerd om de boomkikker betere overlevingskansen te geven. We willen voorkomen dat dit unieke beestje uit Enschede verdwijnt. De gemeente heeft de boomkikker geadopteerd en boeren en burgers zijn bezig voor de boomkikker. Via crowdfunding kon een nieuw basisbiotoop worden aangelegd. Er worden nieuwe poelen gegraven, er wordt achterstallig onderhoud gepleegd aan houtwallen, enzovoort. In de afgelopen weken zijn ook poelen leeggepompt om vis te verwijderen.

Locatie Aamsveen met kikkerpoelen en 12 verschillende werkplekken


Waar verzamelen en hoe laat
We willen ons om 09.00 uur verzamelen aan het einde van de Glanerbeekweg, hier is een goede mogelijkheid om te parkeren.
Tegen enen houden we er weer mee op en gaan dan eerst nog even aan de soep van Karel voordat we weer weekeinde kunnen houden.

Wat neem je mee en waarvoor zorgt de organisatie?
Hou rekening met het weer, zorg dus voor geschikte kleding. Belangrijk: we werken op plekken waar het drassig kan/zal zijn, dus zeker laarzen of ander waterdicht schoeisel aantrekken! Neem ook iets mee waarop je droog kunt zitten in het veld (desnoods een grote plastic zak).
Neem je eigen lunchpakket mee en wat te drinken voor tussendoor, werken maakt dorstig.
Onze lunchpauze houden we aan de Glanerbeekweg, ook dan is er weer soep van Karel Roeloffzen!
Voor handschoenen en gereedschap wordt als vanouds gezorgd.

Routebeschrijving naar locatie Aamsveen
De verzamelplek voor de locatie Aamsveen is helemaal aan het einde van de Glanerbeekweg te Enschede.
De route naar de Glanerbeekweg staat in de onderstaande link:
 Routebeschrijving Aamsveen

Organisatie van de locatie Aamsveen
Dagcoördinator Jan Willem ten Cate (06-nummer en email zie emailvesrie van deze nieuwsbrief)
Veldco’s: Roel Munneke, Vera Koenderink en wie er die dag nog meer van de partij zijn!
Gereedschapvervoer: Roel Munneke, nieuwsbriefverzorger: Harrie Bruns, soep: Karel Roeloffzen.

Locatie Aamsveen
Contact Jan Willem