Agenda

 

Aan de slag voor de Boomkikker op Zuid Eschmarke

Zaterdag, 13. December 2014, 09:00 - 13:00

Door Erik Rolevink

Beste boomkikkerbeschermers,
De boomkikker moet blijven in Enschede, dat is ons motto voor dit seizoen.
Daarom gaan we met EnHOe opnieuw aan de slag voor onze groene vrienden.
Jullie zijn weer van harte uitgenodigd om op zaterdag 13 december mee te helpen.
We gaan dit keer naar het boerenland van de Zuid Eschmarke.

Waar gaan heen?
Tot nu toe zijn we aan de slag geweest met kikkerpoelen en houtwallen in het randgebied van het Aamsveen. Dat gebied wordt beheerd door Landschap Overijssel. Er zitten echter ook nog heel wat boomkikkers in het aangrenzende boerenland van de Zuid Eschmarke. Zo'n 25 jaar geleden hebben de boeren daar een hoop nieuwe poelen en houtwallen aangelegd. Voor het onderhoud van deze landschapselementen is de Stichting Agrarische Landschapsbeheer Eschmarke opgericht, kortweg StalEsch. Wij gaan de boeren een handje helpen. Op 13 december beginnen we met "poel 57" en misschien gaan we ook nog naar "poel 55". De nummers slaan op de inventarisatie die afgelopen zomer is uitgevoerd om te zien welke poelen leeggepompd moesten worden om vis te verwijderen. Aan die actie hebben ook EnHOe-ers een bijdrage geleverd. Poel 57 heet ook wel het Holziksveald.
Een kaart met de poelen vind je: hier

Juli 2014, de grote inventarisatie van poelen. Kijken of er vis in zit. (foto's Martin Hoek)


Wat gaan we doen en waarom?
Boomkikkers hebben gezonde poelen nodig, dus zonder vraatzuchtige vis en er moet bijvoorbeeld niet teveel schaduw zijn zodat het water snel kan opwarmen. Da's belangrijk voor de voortplanting in het voorjaar. Ook moeten er braamstruiken in de buurt zijn waar de kikkertjes kunnen jagen en zonnebaden. Bij poel 57 gaan we rondom het maaisel opruimen.
Verder gaan we wat elzen snoeien en ook flink wat andere bomen wegzagen. Het hout stapelen we op rillen waar braamstruiken overheen gaan groeien. Bij poel 55 is er ook veel zaagwerk nodig, dus wie van zagen houdt: hier is je kans!

Wat neem je mee en waarvoor zorgen wij?
Laarzen worden weer sterk aangeraden, maar dat geldt eigenlijk altijd als je bij poelen bezig bent. Trek niet je beste kleren aan en hou rekening met het weer. We kunnen in het veld niet schuilen. Neem ook weer iets mee waarop je droog kunt zitten in de pauze. Zorg zelf voor wat te eten/drinken. Na afloop zorgt het bestuur van StalEsch voor soep. Gereedschap en werkhandschoenen staan weer klaar.

Plaatsen en tijden
Om 9:00 uur komen we bij elkaar aan het Lappenpad, hoek Horsterveldweg in Enschede. Dat is bij poel 57.
Als je met de auto komt zorg dan dat je parkeert volgens de aanwijzingen, dus niet parkeren aan het smalle Lappenpad zelf.
Na afloop van ons werk, rond 13:00 uur eten we soep bij de verzamelplek.

Routebeschrijvingen
Rijdt vanuit Enschede via de Brinkstraat de stad uit, rijdt de hele Brinkstraat af tot aan de Zuid Esmarkerrondweg en steek die over. Je komt dan op het Lappenpad, rijdt verder op het Lappenpad tot aan de kruising met de Horsterveldweg: daar is het verzamelpunt.
Meer routebeschrijvingen + kaartje staan hier: < Routes naar poel 57.pdf >

Zoekplaatje...
Er zijn gelukkig nog steeds boomkikkers in de Zuid Eschmarke, en dat willen we graag zo houden. Samen met burgers, boeren en buitenlui moeten we ons daarvoor inzetten. Afgelopen zomer hebben de boeren van StalEsch foto's gemaakt van boomkikkers op braamstruiken bij hun poelen.
Kun jij de boomkikker vinden op de foto hieronder?

Foto gemaakt op de velddag van StalEsch: www.stawel.nl/nl/fotoalbums/boomkikker/

Organisatie van deze dag
Namens StalEsch: Gerrit Lutke Holzik (voorzitter), Henk Varvik (secretaris/penningmeester).
Namens EnHOe: Erik Rolevink (dag- en veldcoördinatie) met assistentie van Roel Munneke en met adviezen van Hanneke van Dorp. Gereedschaptransport: Dirk Brandt, met dank aan Jan Oldekamp.
Deze Nieuwsbrief is weer verzorgd door Harrie Bruns.
EnHOe is op 13 december mobiel bereikbaar (zie emailversie van deze nieuwsbrief)
Tot ziens op het Holziksveald.


Contact Erik R