donderdag, 23 januari 2020

Agenda

 

Heide opschonen

Vrijdag, 13. September 2019, 09:00 - 13:00

Hiertoe nodig ik jullie uit op vrijdag 13 september 2019 .

Wat Gaan we doen?
We gaan naar het Glanerveld om daar het heideveld te ontdoen van berken, wilgen en bramen.

Dat betekent de opslag knippen of uitsteken, (wat men wil) en de opslag aan de rand in het bos aan rillen leggen een leuke klus. Zodat er weer een prachtig heideveld ontstaat. Bij een beetje mooi weer wordt het een prachtige werkdag.

Dit heideveld was jaren van de Gemeente Enschede, nu is het landschap Overijssel eigenaar/beheerder.

EnHOe natuurwerkgroep is er in maart 2006 nog een keer geweest!!!!! Zie de uitnodiging van toen....


HET GLANERVELD

Tekst: Erik Rolevink, 18-3-2006

Het Glanerveld is een klein natuurgebied ten noorden van Glanerbrug, enkele honderden meters van de bebouwde kom. Het is ongeveer 6 hectare groot en eigendom van de gemeente Enschede die het vroeger ook beheerde. Het gebied bestaat tegenwoordig uit bos met een kerngebied van heide. De heide is op sommige plaatsen nat, er is vrij veel hoogteverschil. Het bos is voor het grootste deel berken-eikenbos, maar aan de westkant bevindt zich ook een nat wilgenbroek. In het terrein zijn nog duidelijk evenwijdige greppels te vinden, voor een deel betreft het rabatten die ooit zijn aangelegd om het gebied te gebruiken voor bosbouw. Hiermee is men echter niet verdergegaan, de natuur heeft daarna zelf gezorgd voor bos.

Tot in de beginjaren zestig van de vorige eeuw lag er in het Glanerveld een klootschietbaan in de volksmond Heurmanshei genoemd, het terrein stond toen nog op de nominatie om ontgonnen te worden door de boeren. De gemeente kocht het echter aan en besloot het te bewaren als natuurgebied. Er waren toen nog vrij veel waardevolle soorten dieren en planten te vinden. Aan de zuidkant (waar straks de nieuwe Euregioweg komt) lag ooit een schraalgrasland met klokjesgentianen en orchideeën. In de natte heideveldjes wist zich een populatie levendbarende hagedissen te handhaven. Door achterstallig onderhoud is het schraalland inmiddels overgroeid geraakt met bos. Het centrale heidegebied raakte vergrast en dreigde ook in bos te veranderen. De gemeente heeft dit echter nog weten te voorkomen door te maaien, te plaggen en regelmatig de opslag van bomen aan te pakken. In principe is dit stuk heide zeer waardevol -klokjesgentianen komen er voor- en dient het behouden te worden. Daaraan kunnen wij dus meehelpen.

Rondom het Glanerveld liggen nu nog weilanden en akkers, maar in de nabije toekomst komt er aan de zuidkant woningbouw en wordt de Euregioweg doorgetrokken, pal langs het gebied. Daarmee worden de bedreigingen groter, nu al wordt het gebied illegaal bezocht door hondenuitlaters en wordt er rotzooi gedumpd. Ook is de grondwaterstand gedaald en heeft de natuur zoals overal te leiden van luchtverontreiniging.

Omdat er in het verleden al veel achterstallig onderhoud was en vanwege alle bedreigingen en bouwplannen, is er in 1999 een beheersplan opgesteld voor een periode van tien jaar. In dit plan wordt beschreven hoe de natuurwaarden van het Glanerveld beter zouden kunnen worden beschermd en ontwikkeld. Ook wordt beschreven hoe het gebied onderdeel zou kunnen worden van een ecologische verbindingszone tussen het Aamsveen en het Hoge Boekel. De gemeente Enschede is inmmiddels bezig met het ontwikkelen van de "ecozone Eschmarke". Aan de Glanerveldweg bij het bedrijventerrein kun je daar al iets van zien in de vorm van de gegraven poelen en waterlopen die de loop van de Hoge Boekelerbeek vormen. Men hoopt bijvoorbeeld op een kolonisatie door boomkikkers vanuit de Zuid-Eschmarke.


Dumping van afval en een veelvuldig uitlaatgebied is het volgens mij tegenwoordig niet meer maar het heeft tegenwoordig wel een achterstallig onderhoud.
Hieronder een foto van het Glanerveld

 Foto's van het Glanerveld

Wat neem je mee:
• Houd rekening met het weer. Zorg ervoor dat je lichaam geheel bedekt is met kleding, dit in verband met de bramen die er soms ook staan en de teken. Een regenbroek kan handig zijn maar is geen must.
• Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, een krukje o.i.d., desnoods een vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
• Voor de pauze (om ongeveer 10.30 uur)neem daarvoor iets te drinken en te eten mee.

We stoppen om 12.45 uur.

Waar verzamelen we:
Voor de Tomtom vlak voor het adres Glanerveldweg 250 te Enschede
U rijdt vanaf Enschede volgt de Gronausestraat en slaat linksaf de Euregioweg op, deze volgt u alsmaar totdat de bebouwing ophoudt, u rijdt hierna de eerste weg links (Lonnekerweg op), daarna rechts de Glanerveldweg op. na 100 meter ziet u de ingang van het heideveldje (eenvoudig bruggetje)

 Route Glanerveld

Locatie Glanerveld
Contact Anton Heuven