Agenda

 

Maaisel ruimen

Zaterdag, 21. September 2019, 09:00 - 13:00

door: Erik Rolevink

Hallo natuurliefhebbers,

op zaterdag 21 september gaan we weer naar het Varviksveld. Dat doen we elk seizoen twee keer, in de nazomer en in de winter. Het Varviksveld krijgt al vanaf 2007 deze speciale aandacht, we beschouwen het als ons adoptiegebiedje. In de nazomer staat het opruimen van maaisel op het programma, maar we willen dit keer ook nog wat meer doen...

       

Het Varviksveld
Dit is een van de laatste restanten van het vroegere natte heidelandschap ten oosten van Enschede. De particuliere eigenaren, Janet en Hendrik-Jan Verveld proberen het in stand te houden met alle natuurpareltjes die er nog aanwezig zijn. EnHOe helpt daarbij met kleinschalige werkzaamheden.
Hier vind je meer info hierover: EnHOe op het Varviksveld. 
Na twee extreem droge zomers is de grondwaterstand onder het Varviksveld flink gedaald. Zelfs de centrale slenk staat nu droog. De bijzondere plantjes zijn sterk afhankelijk van grondwater, te hopen is dat het najaar flink wat regen brengt. 

Bij een bezoek afgelopen week viel op dat er weer veel Klokjesgentianen zijn opgekomen langs de paadjes. Of het zeldzame vlindertje Gentiaanblauwtje (die van de gentianen afhankelijk is) daar ook nog aanwezig is weet ik niet.. De Moeraswolfsklauwtjes zijn er gelukkig nog wel, op lemige open plekjes steken ze lichtgroene takjes omhoog om er sporen mee te verspreiden.  

Wat gaan we doen?
In de dagen voor onze werkdag zal er gemaaid worden door de eigenaar en de maaiploeg van EnHOe. Hendrik-Jan maait met trekker en maaibalk zijn “natuurontwikkelingsgebied” dat aan het Varviksveld grenst. Dit betreft vooral opgeschoten wilgjes en elzen. Gé Borgerink en Anton Heuven zullen enkele hogere delen van het Varviksveld aanpakken met bosmaaaiers, vooral plekken met pijpestro.
Op 21 september gaan we het maaisel opruimen naar de randen van het terrein. We hebben ook weer spades bij ons en gaan de talrijke opgekomen berkjes uit de heide steken. Terugzetten van de successie noemen natuurbeheerders dat. 

Verder willen we de sloten rondom het Varviksveld weer vrij maken van zwerfvuil. Omdat het die dag ook “World Cleanup Day” is (zie verderop in deze Nieuwsbrief) proberen we extra deelnemers aan te trekken via een persbericht. 

Waar moet je zijn?
Het Varviksveld ligt aan de Schukkinkweg en Grevengoorweg. Een routebeschrijving staat hier op onze website.
Auto’s kunnen geparkeerd worden in de berm van de weg, tegenover het toegangshek aan de Schukkinkweg.

Wat neem je mee?
Zoals gebruikelijk neem je weer je eigen hapje/drankje mee en iets waar je op kunt zitten in de pauze. Mocht er wat regen komen (voor de grond trouwens heel goed) zorg dan dat jezelf droog blijft. Het werkterrein zelf is droog dus laarzen zijn niet persé nodig, maar na regen kan het op de paden misschien wat “drekkerig” zijn, er zit immers leem in de grond.

Organisatie
Gereedschap en handschoenen staan voor ons klaar en na afloop van het werk is er weer warme soep, zo rond 13:00 uur. 
De organisatie op 21 september is in handen van Erik Rolevink met veldhulp van overige ervaren EnHOe-ers. 
Gert-Jan Assink haalt dit keer het gereedschap, eventueel samen met Jan Willem ten Cate, met dank aan Jan Oldekamp. 
Wilma de Hoog zorgt voor de soep en deze Nieuwsbrief is opgemaakt en verzonden door Angela Heuven. 
Op 21 september zijn we bereikbaar op het mobiele nummer van Erik.

Tot ziens op het Varviksveld!

Locatie Varviksveld
Contact Erik Rolevink