Agenda

 

Berkenopslag rooien

Zaterdag, 19. Oktober 2019, 09:00 - 13:00

door: Bart Jansen

Beste vrijwilligers!
Op 19 oktober gaan we aan het werk op een heidegebiedje, het Glanerveld aan de Glanerveldweg.

Wat gaan we doen?
We gaan daar het heideveld ontdoen van berken, wilgen en bramen. Dat betekent de opslag knippen of uitsteken en de opslag aan de rand in het bos op rillen leggen.

Waarom doen we dit?
Het is de bedoeling is dat het weer een prachtig heideveldje wordt!
Dit heideveld is jarenlang in beheer geweest bij de Gemeente Enschede. Sinds kort is het beheer in handen van Landschap Overijssel. Lang geleden, in maart 2006, zijn we met EnHOe ook al bezig geweest in het Glanerveld. Erik Rolevink heeft toen onderstaand verhaal geschreven.

Het Glanerveld
Het Glanerveld is een klein natuurgebied ten noorden van Glanerbrug, enkele honderden meters van de bebouwde kom. Het is ongeveer 6 hectare groot en (destijds in 2006) eigendom van de gemeente Enschede die het toen ook beheerde. Het gebied bestaat tegenwoordig uit bos met een kerngebied van heide. De heide is op sommige plaatsen nat, er is vrij veel hoogteverschil. Het bos is voor het grootste deel berken-eikenbos, maar aan de westkant bevindt zich ook een nat wilgenbroek. In het terrein zijn nog duidelijk evenwijdige greppels te vinden, voor een deel betreft het rabatten die ooit zijn aangelegd om het gebied te gebruiken voor bosbouw. Hiermee is men echter niet verdergegaan, de natuur heeft daarna zelf gezorgd voor bos.

Tot in de beginjaren zestig van de vorige eeuw lag er in het Glanerveld een klootschietbaan in de volksmond Heurmanshei genoemd, het terrein stond toen nog op de nominatie om ontgonnen te worden door de boeren. De gemeente kocht het echter aan en besloot het te bewaren als natuurgebied. Er waren toen nog vrij veel waardevolle soorten dieren en planten te vinden. Aan de zuidkant (waar straks de nieuwe Euregioweg komt) lag ooit een schraal grasland met klokjesgentianen en orchideeën. In de natte heideveldjes wist zich een populatie levendbarende hagedissen te handhaven. Door achterstallig onderhoud is het schraalland inmiddels overgroeid geraakt met bos. Het centrale heidegebied raakte vergrast en dreigde ook in bos te veranderen. De gemeente heeft dit echter nog weten te voorkomen door te maaien, te plaggen en regelmatig de opslag van bomen aan te pakken. In principe is dit stuk heide zeer waardevol - klokjesgentianen komen er voor - en dient het behouden te worden. Daaraan kunnen wij dus meehelpen.

Rondom het Glanerveld liggen nu nog weilanden en akkers, maar in de nabije toekomst komt er aan de zuidkant woningbouw en wordt de Euregioweg doorgetrokken, pal langs het gebied. Daarmee worden de bedreigingen groter, nu al wordt het gebied illegaal bezocht door hondenuitlaters en wordt er rotzooi gedumpt. Ook is de grondwaterstand gedaald en heeft de natuur zoals overal te lijden van luchtverontreiniging.

Omdat er in het verleden al veel achterstallig onderhoud was en vanwege alle bedreigingen en bouwplannen, is er in 1999 een beheersplan opgesteld voor een periode van tien jaar. In dit plan wordt beschreven hoe de natuurwaarden van het Glanerveld beter zouden kunnen worden beschermd en ontwikkeld. Ook wordt beschreven hoe het gebied onderdeel zou kunnen worden van een ecologische verbindingszone tussen het Aamsveen en het Hoge Boekel. De gemeente Enschede is inmiddels bezig met het ontwikkelen van de "ecozone Eschmarke". Aan de Glanerveldweg bij het bedrijventerrein kun je daar al iets van zien in de vorm van de gegraven poelen en waterlopen die de loop van de Hoge Boekelerbeek vormen. Men hoopt bijvoorbeeld op een kolonisatie door boomkikkers vanuit de Zuid-Eschmarke.
 
         

Wat neem je mee
•    Omdat het terrein erg ongelijk is en nat kan zijn, kunnen laarzen handig zijn.
     Mogelijk is de ondergrond nog steeds erg droog, hoewel het de afgelopen tijd wel geregend heeft.
•    Trek kleren aan die vies mogen worden en houd rekening met het weer. 
•    Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, desnoods een vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
•    Voor de pauze iets te drinken en te eten.

Na afloop is er om 13.00 lekkere warme soep voor iedereen bij ons verzamelpunt aan de Glanerveldweg.

Waar verzamelen we en hoe laat?
•    Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur. 
•    We komen bij elkaar aan de Glanerveldweg ongeveer ter hoogte van de woningen nummer 197 en nummer 205.
     Zie dit routekaartje/routebeschrijving.

Organisatie van deze werkdag:
Anton Heuven (dagcoördinator), Bart Jansen (reserve coördinator), Jan Oldekamp (opslag en onderhoud gereedschap), Jan Willem ten Cate (gereedschapsvervoer), Wilma de Hoog (soep) en Angela Heuven (Nieuwsbrief).

Op 19 oktober is Anton mobiel te bereiken.

Locatie Glanerveld
Contact Anton Heuven