Agenda

 

Heidebeheer

Zaterdag, 16. November 2019, 09:00 - 13:00

door Bart Jansen

Beste vrijwilligers!
Op 16 november gaan we voor de tweede keer in dit seizoen aan het werk op een heidegebiedje, het Glanerveld aan de Glanerveldweg, iets voorbij huisnummer 197.

Wat gaan we doen?
We gaan daar het heideveld verder ontdoen van berken, wilgen en bramen. Dat betekent een deel van de bosrand uitdunnen, de opslag in de heide knippen of uitsteken en aan de rand in het bos op rillen leggen.   .   

Waarom doen we dit?
De bedoeling is dat het weer een prachtig heideveldje wordt.
Dit heideveld is jarenlang in beheer geweest bij de Gemeente Enschede. Sinds kort is het beheer in handen van Landschap Overijssel.  
 

 
Het Glanerveld
Het Glanerveld is een klein natuurgebied ten noorden van Glanerbrug, enkele honderden meters van de bebouwde kom. Het is ongeveer 6 hectare groot en sinds kort heeft Landschap Overijssel het gebied en het beheer overgenomen van de gemeente Enschede. Het gebied bestaat tegenwoordig uit bos met een kerngebied van heide. De heide is op sommige plaatsen nat, er is vrij veel hoogteverschil. Het bos is voor het grootste deel berken-eikenbos, maar aan de westkant bevindt zich ook een nat wilgenbroek. In het terrein zijn nog duidelijk evenwijdige greppels te vinden, voor een deel betreft het rabatten die ooit zijn aangelegd om het gebied te gebruiken voor bosbouw. Hiermee is men echter niet verdergegaan, de natuur heeft daarna zelf gezorgd voor bos.

Tot in de beginjaren zestig van de vorige eeuw lag er in het Glanerveld een klootschietbaan in de volksmond 'Heurmanshei' genoemd, het terrein stond toen nog op de nominatie om ontgonnen te worden door de boeren. De gemeente kocht het echter aan en besloot het te bewaren als natuurgebied. Er waren toen nog vrij veel waardevolle soorten dieren en planten te vinden. Aan de zuidkant lag ooit een schraal grasland met klokjesgentianen en orchideeën. In de natte heideveldjes wist zich een populatie levendbarende hagedissen te handhaven. Door achterstallig onderhoud is het schraalland inmiddels overgroeid geraakt met bos. Het centrale heidegebied raakte vergrast en dreigde ook in bos te veranderen. In principe is dit stuk heide zeer waardevol  - klokjesgentianen komen er voor - en dient het behouden te worden. Daaraan kunnen wij dus meehelpen.


 
Wat neem je mee
•    Omdat het terrein erg ongelijk is en nat kan zijn, kunnen laarzen handig zijn. Mogelijk is de ondergrond nog steeds erg droog, hoewel het de afgelopen tijd wel geregend heeft.
•    Trek kleren aan die vies mogen worden en houd rekening met het weer. 
•    Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, desnoods een vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
•    Voor de pauze iets te drinken en te eten.

Na afloop is er om 13.00 uur lekkere warme soep voor iedereen bij ons verzamelpunt aan de Glanerveldweg.

Waar verzamelen we en hoe laat?
•    Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur. 
•    We komen bij elkaar aan de Glanerveldweg, ongeveer ter hoogte van de woning op  nummer 197.
     Zie routekaartje/routebeschrijving Glanerveld.

Organisatie van deze werkdag:
Anton Heuven (dagcoördinator), Bart Jansen (reserve coördinator), Jan Oldekamp (opslag en onderhoud gereedschap), Jan Willem ten Cate (gereedschapsvervoer), Karel Roelofzen (soep) en Angela Heuven (Nieuwsbrief).

Op 16 november is Anton mobiel te bereiken.

Tot ziens op zaterdagmorgen de 16e !

Locatie Glanerveld
Contact Anton Heuven