Agenda

 

Kikkerpoel vrijmaken van opslag

Zaterdag, 22. Februari 2020, 09:00 - 13:00

Beste vrijwilligers!
Op zaterdag 22 februari blijven we in de buurt van Enschede. Op het programma staat een klus op de Elsmoat, een natuurgebiedje van Stichting Agrarisch Landschapsbeheer Eschmarke (StalEsch).
 

 
Waar gaan we heen?
Zo’n dertig jaar geleden werd de Oostweg aangelegd en is Rijksweg 35 naar Duitsland doorgetrokken. Deze wegen gingen de Zuid Eschmarke doorsnijden. Boeren raakten veel land kwijt en de doorsnijding ging ten koste van landschap en natuur. Ter compensatie zijn toen nieuwe natuurelementen aangelegd op boerenland, daaronder vier zogeheten basisbiotopen. De boeren in de Zuid Eschmarke hebben hun nieuwe natuur ondergebracht in StalEsch. Deze stichting doet het beheer en vrijwilligers van EnHOe helpen regelmatig mee. De basisbiotopen dienen als voortplantingsgebied voor o.a. Boomkikkers die in dit gebied voorkomen. De Elsmoat is één van die basisbiotopen, het ligt niet ver van de wijk Stroinkslanden. Het bestaat uit een aantal grote poelen met grasland en struweel.
EnHOe zet zich speciaal in voor de Boomkikker in Enschede, bekijk onze film nog maar eens.
 
Wat gaan we er doen?
De Elsmoat is aangelegd op grond van Gerrit Lutke Holzik. Hij heeft het ondergebracht bij StalEsch en hij probeert het zo goed mogelijk te beheren. In de Elsmoat bevinden zich een aantal poelen die sterk aan het verlanden zijn. Dat wil zeggen: ze groeien dicht met lisdodde, riet en wilgen. Dat is niet gunstig voor de Boomkikker want die houdt van poelen waar de zon in het water kan schijnen. Dat is nodig om het water in het voorjaar voldoende te verwarmen wanneer de kikkers zich in de poelen gaan voortplanten. Wij gaan bij een verlandende poel alle opgekomen opslag wegknippen zodat Gerrit er later een nieuwe verse poel naast kan graven.
 
Wat neem je mee?
Ons werkgebied is erg nat zoals op de rechterfoto goed te zien is. Laarzen zijn hier dus echt nodig!
Neem je eigen natje en droogje mee voor in de pauze. En als je in die pauze ook droog wilt zitten is een krukje of zitmatje handig. De organisatie zorgt voor voldoende gereedschap en werkhandschoenen.
Na afloop van ons werk, rond 13:00 uur, komt Gerrit Lutke Holzik ons soep brengen!
 
Waar verzamelen we en hoe laat?
We komen bij elkaar om 9:00 uur bij de ingang van de Elsmoat aan de Horstkamplaan in Enschede.
Voor de navigatoren: het dichtstbijzijnde adres is Verwooldsweg 130, 7542 PE Enschede
Hier kun je klikken voor een routebeschrijving met kaartje.
 
Organisatie van deze werkdag:
Erik Rolevink (dagcoördinatie) met assistentie van veldcoördinator Anton Heuven.
Gert-Jan Assink zorgt voor het transport van het gereedschap (met dank aan Jan Oldekamp).
Gerrit Lutke Holzik zal ons op soep trakteren, met dank aan StalEsch.
Deze Nieuwsbrief is verzorgd door Arthur Rolevink.
Tijdens deze werkdag is EnHOe mobiel bereikbaar in het veld op het nummer van Erik.
 
Tot ziens op de Elsmoat !

Locatie De Elsmoat
Contact Erik Rolevink