Agenda

 

Bestrijden Amerikaanse Vogelkers

Donderdag, 14. November 2019, 09:00 - 13:00

Komende donderdag gaan wij weer naar de Lonnekerberg, nu naar de omgeving van het voormalige zwembad. Begin januari 2018 hebben wij hier rondom het zwembad veel begroeiing verwijderd met onder andere ook vogelkers, deze uitgelopen vogelkers gaan wij nu zoveel mogelijk met de steekspades afsteken.

LET OP! Wij verzamelen nu weer bij het witte toegangshek met informatiebord van Landschap Overijssel aan de Bergweg en gaan van daar naar het bankje iets ten noorden van de werkplek, vanaf daar is het nog een klein eindje lopen naar de werkplek.

Het verzamelpunt is te bereiken door vanuit Lonneker de Bergweg te volgen voorbij de Oude Deventerweg bij de kleigaten van Smulders tot aan het toegangshek met informatiebord. Diegenen die goed bekend zijn op de Lonnekerberg kunnen ook via de kortere route langs het vleermuishuisje verzamelen bij het bankje.

Verzamelpunt Lonnekerberg
Omstreeks 10.30 uur houden wij een pauze in het veld, neem voor deze pauze iets te eten en te drinken mee en een krukje of iets anders waarop je droog kunt zitten.

 

Locatie Lonnekerberg
Contact Roel Munneke