Agenda

 

Vogelkers verwijderen en bomen planten

Vrijdag, 28. Februari 2020, 09:00 - 13:00

Waar gaan we heen?

Naar  de zorgboerderij de Viermarken op het landgoed het Wageler.

De uitpagina van de gemeente omschrijft het Landgoed als volgt:

Het Abraham Ledeboerpark is een fraai ’kampenlandschap': karakteristiek Twents land op nog geen kilometer van hartje Enschede.

Als een mantel omarmt landgoed ’Het Wageler’ (46 ha.) het Abraham Ledeboerpark. Het Wageler is te herkennen aan een kleinschalige afwisseling van akkers, graslanden, houtwallen, bosjes, boerderijen, beken en ruigten. Van 1880 tot 1956 stond in het centrale deel van het landgoed een villa van de familie Ledeboer. De tuin is in 1880 aangelegd naar ontwerp van Dirk Wattez. Een poort uit datzelfde jaar, met twee beelden van adelaars op de zuilen aan weerskanten, verschaft toegang tot het park.

Het Abraham Ledeboerpark wordt gekenmerkt door onder andere het Koetshuis, de Mammoetboom, Rodondendrons en diverse boompartijen, de vijvers en de toegangspoort met de herkenbare adelaars en rozen. In het park is ook het uit Usselo afkomstige Los Hoes ’Het Lammerinkswönner’, dat tegenwoordig als milieu-educatiefcentrum dienst doet, te vinden.

Wat gaan we doen:
We gaan vogelkers wegzagen en er weer andere boompjes planten in deze houtwal. Tevens gaan we bomen planten bij de moestuin.
Op de site van de zorgboerderij kunt u meer informatie vinden: https://www.zorgboeren.nl/de-viermarken

Waar verzamelen we, en hoe laat?
Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur en wel op het erf van zorgboerderij 'De Viermarken' met het adres: Viermarkenweg 85, 7522 LC Enschede (zie routekaartje/routebeschrijving). Auto’s kunnen tegenover de zorgboerderij op een parkeerplaats gestald worden

Wat neem je mee:
Je draagt kleding die vies mag worden en met stevige laarzen of schoenen aan. Houd rekening met het weer.
Voor de pauze (om ongeveer 10.30 uur) voor de zekerheid iets te drinken en te eten mee.
Waarschijnlijk hebben we de mogelijkheid om in de kantine onze pauze te houden. Maar neem toch maar iets mee waar je droog op kunt zitten, krukje o.i.d., desnoods een vuilniszak.

Om ongeveer 12.45 uur stoppen we, grote kans dat er na afloop soep voor ons is.

 

Voor verdere inlichtingen:

Anton Heuven

Locatie Het Wageler
Contact Anton Heuven