Agenda

 

Nazorg verwijderen Vogelkers

Donderdag, 30. Juli 2020, 09:00 - 13:00

Aanstaande donderdag 30 juli gaan wij weer verder met ons werk op Hof Espelo.
Het zal daarbij voornamelijk gaan om nazorg voor wat betreft het verwijderen van vogelkers.
Vorige week hebben we de gebieden aan weerszijden van de Espelolaan (de brede toegangsweg) tot aan de Weerseloseweg al opgeschoond.
Donderdag gaan we in ieder geval het gebied doen dat met dikke rode lijnen is aangegeven op het kaartje, maar ook andere stukken.

Verzamelplaats en werkplek Hof Espelo

Als vanouds verzamelen we bij het Koetshuis om 09:00 uur.


Zoals gebruikelijk wordt het dragen van lichaamsbedekkende kleding en dicht schoeisel aanbevolen i.v.m. doornen, brandnetels, insectenbeten en drassige bodem.

We hoeven ons vanaf het Koetshuis niet ver te verplaatsen en daarom vervalt dit keer het advies om met de fiets te komen.

Denk aan het coronaprotocol en houdt zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot de andere vrijwilligers.

 

Op deze ochtend is Herman Brouwer de dagcoördinator.

Locatie Hof Espelo
Contact Herman Brouwer