Agenda

 

Uitdunnen van bosrand

Donderdag, 3. September 2020, 09:00 - 13:00

Afgelopen donderdag zijn we weer druk bezig geweest bij Hof Espelo met het verwijderen van vogelkers uit een bosperceel en het vervolmaken van de vlindercorridor.

Tijdens ons werk bij die vlinderstrook bleek dat Hof Espelo bezoek heeft gekregen uit het verre buitenland: Canadese guldenroede.

Dat is een heel mooi geel bloeiende plant, met ook een heel mooie Latijnse naam (Solidago Canadensis), die door ons niet als zodanig wordt gewaardeerd: uittrekken.

Erik Rolevink heeft een mooi stukje geschreven over het waarom van deze meedogenloze aanpak

Daarin is tevens sprake van de adelaarsvaren die daar ook staat.

Erik heeft ter plekke uitgelegd waarom die plant zo heet: als je de stengel doorsnijdt, dan herken je in de doorsnede de contouren van een adelaar.

Wij vonden dat je wel eerst zwaar getafeld moet hebben wil je dat zien....

 

De twee weken geleden aangetroffen fundering uit de tweede wereldoorlog heeft vooralsnog niet geleid tot een spannende ontknoping.

Hier zou volgens een deskundige in WOII een hangar hebben gestaan. 

Voor ons resteert helaas alleen de fundering; de Duitsers hebben alles meegenomen.

Geen ingang dus naar een onderaards verblijf en op mijn luide uitroep: "IST NOCH JEMAND HIER?" kwam dan ook geen reactie.

 

Werkplek op 3 september

Komende donderdag, 3 september, gaan we hier weer verder.

Op het kaartje in de bijlage (goed werk van Jan v.d. Heijden) is in blauw het laatste stukje vlindercorridor aangegeven dat nog afgemaakt moet worden.

In zwart (goed kijken en een beetje inzoomen naast de dikke rode lijn) staan een paar streepjes.

Alexander, de terreinbeheerder, wil daar twee doorgangen vrijgemaakt zien van elk ongeveer 4-5 meter breed als “laag begroeide” verbindingen tussen het heidegebied naar de Eschbeek waar aansluitend een weiland van boer Voogd begint. Wellicht zal er een rood/wit lint aan te pas komen om de precieze begrenzing aan te geven.

De dikke rode lijn geeft de bosrand weer, die grenst aan de hei.

Die bosrand dient in de onderbegroeiing wat uitgedund te worden.

Enigszins verspreid liggende klussen dus en dat maakt het onderling afstand houden gemakkelijker.

 

Zoals gebruikelijk verzamelen we om 09:00 uur bij het Koetshuis van Hof Espelo.

We pauzeren in het werkgebied op dezelfde plek als de afgelopen weken.

Neem wat te eten en te drinken mee en iets om op te zitten.

Lichaamsbedekkende kleding en dicht schoeisel zijn noodzakelijk.

Dagcoördinator is Jan van der Heijden

Locatie Hof Espelo
Contact Jan van der Heijden