Agenda

 

Controle vogelkers opslag

Vrijdag, 18. September 2020, 09:00 - 13:00

Wat gaan we doen?
We gaan naar een stukje nieuw natuurgebied in die gelegen is op het Groot Brunnink, daar controleren we de nieuwe aanplant op Amerikaanse vogelkers.
Mooie klus . Knippen, steken, zagen en schillen dus.


Amerikaanse vogelkers

De Amerikaanse vogelkers werd in de jaren twintig als zogeheten 'vulhout' in naaldhoutaanplantingen toegepast. De struik zou de humus verbeteren en dwingt door de schaduwwerking de dennen tot hoogtegroei. Begin jaren vijftig viel het Staatsbosbeheer echter op, dat de Amerikaanse vogelkers plaagvorming vertoonde; waar de struik was aangeplant zaaide hij zich al te voorspoedig uit.
Staatsbosbeheer, spoedig nagevolgd door andere natuurbeheerders, besloot om niet meer aan te planten, maar de soort voortaan te bestrijden. Daarbij werd gebruikgemaakt van chemische bestrijding, onder andere 2,4,5-T-ester, dat echter in 1978 werd verboden. Het middel glyfosaat, merknaam Roundup, kwam daarna steeds meer in gebruik. In de jaren zestig en zeventig werd ook de bestrijding door vrijwilligers populair. Studenten in de groentijd, scholieren op kamp, en volwassen kampeerders spitten op aanwijzing van de boswachter in de zomermaanden prunus uit.

Bestrijdingscampagnes namen begin jaren tachtig af, wellicht onder invloed van de natuurbeschermingsstroming die een grotere spontaniteit in de natuur voorstond. Pas in de laatste jaren wordt weer opnieuw actief bestreden, nu zeker ook gehoor gevend aan het Biodiversiteitsverdrag dat, sinds oktober 1995, bestrijding van verdringende exoten voorschrijft. Ook de instandhoudingseis van de EU-Habitatrichtlijn verplicht impliciet tot bestrijding.

Bosbouwers en natuurbeheerders doen weliswaar al vele decennia pogingen om de Amerikaanse vogelkers uit te roeien, blijvend resultaat geeft dit veelal niet. Oorzaak is dat de 'prunusbestrijding' niet altijd consequent wordt volgehouden, of omdat er in nabijgelegen bossen en natuurterreinen of tuinen, geen bestrijding plaatsheeft. Infectie door zaadverspreiding, door vogels of vossen, vanuit deze gebieden is dan vroeg of laat een feit.

De Amerikaanse vogelkers zal als uitheemse soort vermoedelijk altijd wel onderdeel van onze natuur blijven, maar regionaal, en zeker lokaal, kunnen goede resultaten geboekt worden, indien de bestrijding maar terrein dekkend is en gedurende enige jaren consequent wordt volgehouden. De beste kansen liggen in die natuurgebieden die meer of minder geïsoleerd in het landschap liggen.


 

Eetbare bomen in Nederland - Tallsay.com

 

Waar moeten we zijn?
We verzamelen om 9:00 uur iets voorbij camping de Loeks Moorvenweg 2 a te Enschede. De plek is voor de knotwilgen die we jaarlijks knotten in Januari.

Verzamelplek en werkplek op 18 september 

Wat neem je mee:

  • Houd rekening met het weer. Zorg ervoor dat je lichaam geheel bedekt is met kleding, dit in verband met de brandnetels die er soms ook staan een regenbroek kan handig zijn maar is geen must.
  • Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, een krukje o.i.d., desnoods een vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
  • Voor de pauze (om ongeveer 10.30 uur) is het advies mneem iets te drinken en te eten mee.

We stoppen normaal om 12.45 uur maar zijn zeer waarschijnlijk eerder klaar.

Houd tijdens het werken rekening met ons corona protocol.

Locatie Groot Brunnink
Contact Anton Heuven