Agenda

 

Bosrandbeheer

Zaterdag, 24. Oktober 2015, 09:00 - 13:00

door: Eric Peters


Beste vrijwilligers! Zaterdag 24 oktober gaan we weer aan het werk in het Aamsveen. Het Aamsveen is een hoogveengebied dat ooit deel uitmaakte van een veel groter hoogveencomplex, dat zich ook over de grens heen in Duitsland uitstrekt. Het gedeelte op Nederlands grondgebied is betrekkelijk klein, maar omvat een goed ontwikkelde gradiënt van hoogveen in het oosten naar het beekdallandschap in het westen. De vegetatie verandert van hoogveen met natte heide via vochtige heide en heischrale graslanden op de overgang naar natte schraalgraslanden in het beekdal zelf. Langs de randen van het veen komen natuurlijke berkenbroekbossen voor met gagelstruweel. Het broekbos langs de beek is van een zeer gevarieerde samenstelling met soorten van rijkere bodems. Het Aamsveen is een belangrijk natuurgebied op Europese schaal.

Wat gaan we doen en waarom?
De bedoeling is om het onderhoud van de houtwal aan het Lappenpad ter hand te nemen. deze houtwal ligt tussen een akker en een grasland, aan de rand van het Aamsveen, recht tegenover de camping. De wal is ongeveer 200 meter lang, dat wordt dus flink snoeien, zagen en knippen! Er ligt ook nog een stuk prikkeldraad dat verwijderd moet worden. Vooral reeën kunnen zich hier akelig aan verwonden.

Ons werkgebied
De foto is van de akkerzijde genomen

Zoals iedereen weet is snoeien, met name als dat het omzagen van bomen betekent, niet helemaal zonder risico. Niet voor de zager, niet voor de omstanders en niet voor de boom. Om die risico's ook in de toekomst tot een minimum te beperken, hebben we een deskundige bereid gevonden die ochtend zaaginstructie te geven. Die deskundige is Jeroen Hesselink. Jeroen zal vertellen en laten zien hoe je het gereedschap veilig hanteert, de gedragsregels rondom bomen snoeien en omzagen uitleggen en, niet in de laatste plaats, de techniek van het zagen, zodat er zo min mogelijk schade aan de boom ontstaat.
 Waar verzamelen we en hoe laat?
Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur. We komen bij elkaar bij de zuidwestelijke ingang van het Aamsveen, aan het einde van het Lappenpad (TomTom: Lappenpad 250 ), net voorbij de camping. Daar is geen parkeerplaats, de niet-fietsers zullen hun auto meest langs het Lappenpad moeten parkeren.
Download hier de afdrukbare routebeschrijving Routebeschrijving voor auto, fiets, wandelaar:

1. Vanuit Hengelo/Almelo via de A35/N35:  
Verlaat de N35 bij afslag 25 en ga in de richting Ahaus en Alstätte.
De route loopt dan via de Buurserstraat en bij de 1e rotonde linksaf de Broekheurnerring op.
Op de 2e rotonde bij het winkelcentrum Stroinkslanden: rechtsaf de Knalhutteweg op.
Volg de Knalhutteweg tot net na het pompstation.
Sla linksaf en dan onmiddellijk rechtsaf de Aamsveenweg in en na ongeveer 1,5 kilometer rechtsaf, het Lappenpad op.
Net na de camping wordt de verzamelplek bereikt.
2. Vanuit Enschede (Centrum):
Volg de Kuipersdijk en Knalhutteweg richting Ahaus
Op de rotonde bij het winkelcentrum Stroinkslanden: rechtdoor de Knalhutteweg op.
Volg de Knalhutteweg tot net na het pompstation.
Sla linksaf en dan onmiddellijk rechtsaf de Aamsveenweg in en na ongeveer 1,5 kilometer rechtsaf, het Lappenpad op.
Net na de camping wordt de verzamelplek bereikt.
3. Vanaf Lonneker (en Oldenzaal/Losser):  
Vanaf de stoplichtkruising Oldenzaalsestraat/Lossersestraat:
volg de Noordesmarkerrondweg tot aan de Gronausestraat.
Steek de Gronausestraat over en vervolg de route op de Zuidesmarkerrondweg.
Na het viadukt over de N35: rij door tot de rotonde bij winkelcentrum Stroinkslanden.
Sla linksaf de Knalhutteweg op.
Volg de Knalhutteweg tot net na het pompstation.
Sla linksaf en dan onmiddellijk rechtsaf de Aamsveenweg in en na ongeveer 1,5 kilometer rechtsaf, het Lappenpad op.
Net na de camping wordt de verzamelplek bereikt.


Wat moet je meenemen?
Geschikte kleding en bij voorkeur laarzen. Het gebied kan nat zijn! Verder je eigen natje en droogje, dus iets te drinken en wat te eten voor jezelf. Handig is ook iets om droog op te kunnen zitten, desnoods een grote plastic zak of tas.  
Voor gereedschap en werkhandschoenen zorgen wij. Aan het einde van de werkdag wordt weer een overheerlijke soep geserveerd.

Organisatie van deze werkdag:
Anton Heuven (dagcoördinator), Gé Borgerink (gereedschapvervoer), Erik Rolevink en Sjoukje Klamer (veldcoördinatoren)

Op 24 oktober is Anton mobiel te bereiken.
Tot ziens op 't Lappenpad op 24 oktober!

Namens het EnHOe-team,
Eric Peters

Locatie Aamsveen
Contact Anton Heuven