Agenda

 

Vogelkers verwijderen

Dinsdag, 13. Oktober 2020, 09:00 - 13:00

Wat gaan we doen en waar doen we het voor:
Wij gaan naar Boekelo en wel vogelkers verwijderen naast en achter het hoofdterrein van de military . De vogelkers is in het Teesinkbos 2 jaar verwijdert. We gaan nazorg doen.

Nu is er vooral kleine opslag te vinden en wel héél veel. Zoals iedereen weet heeft EnHOe verwijdering van vogelkers ( een invasieve soort) hoog in het vaandel staan. Tegenwoordig is er een eerste vorm van een natuurlijke vijand die zich (heel) langzaam ontwikkelt tegen de vogelkers.

 

Wat zegt Wikipedia over vogelkers

De Amerikaanse vogelkers werd in de jaren twintig als zogeheten 'vulhout' in naaldhoutaanplantingen toegepast. De struik zou de humus verbeteren en dwingt door de schaduwwerking de dennen tot hoogtegroei. Begin jaren vijftig viel het Staatsbosbeheer echter op, dat de Amerikaanse vogelkers plaagvorming vertoonde; waar de struik was aangeplant zaaide hij zich al te voorspoedig uit.
Staatsbosbeheer, spoedig nagevolgd door andere natuurbeheerders, besloot om niet meer aan te planten, maar de soort voortaan te bestrijden. Daarbij werd gebruikgemaakt van chemische bestrijding, onder andere 2,4,5-T-ester, dat echter in 1978 werd verboden. Het middel glyfosaat, merknaam Roundup, kwam daarna steeds meer in gebruik. In de jaren zestig en zeventig werd ook de bestrijding door vrijwilligers populair. Studenten in de groentijd, scholieren op kamp, en volwassen kampeerders spitten op aanwijzing van de boswachter in de zomermaanden prunus uit.

Bestrijdingscampagnes namen begin jaren tachtig af, wellicht onder invloed van de natuurbeschermingsstroming die een grotere spontaniteit in de natuur voorstond. Pas in de laatste jaren wordt weer opnieuw actief bestreden, nu zeker ook gehoor gevend aan het Biodiversiteitsverdrag dat, sinds oktober 1995, bestrijding van verdringende exoten voorschrijft. Ook de instandhoudingseis van de EU-Habitatrichtlijn verplicht impliciet tot bestrijding.

De Amerikaanse vogelkers zal als uitheemse soort vermoedelijk altijd wel onderdeel van onze natuur blijven, maar regionaal, en zeker lokaal, kunnen goede resultaten geboekt worden, indien de bestrijding maar terrein dekkend is en gedurende enige jaren consequent wordt volgehouden. De beste kansen liggen in die natuurgebieden die meer of minder geïsoleerd in het landschap liggen, zoals de duinen aan de Noordzeekust

 

Tevens gaan we op het heideveldje de gemaaide pijpenstrootje te verwijderen. Op dit veldje staat ook nog de zeer zeldzame Rijsbes.

Wat neem je mee:
• Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, een krukje o.i.d., desnoods een vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
• Voor de pauze (om ongeveer 10.30 uur) iets te drinken en te eten.

We stoppen om 12.45 uur.

Waar verzamelen we, en hoe laat?
Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur en wel op de parkeerplaats van het hoofdkantoor van de military (voorheen kinderdag verblijf Teesinkweide).

Voor uw navigatiesysteem voert u het dichtstbijzijnde adres Landsteinerlaan 14 te Enschede in.

Als je van Usselo naar Boekelo rijdt (dat is de Boekelose straat) voor Grolsch langs, dan is de Landsteinerlaan de eerste weg links na het bord van de bebouwde kom Boekelo.
Voor de parkeerplaats staat een bordje verboden toegang maar daar doet iedere Boekeloër niets op uit, dus wij ook niet.

 

Locatie Teesinkbos
Contact Anton Heuven