Agenda

 

Elzen rooien voor de Grauwe Klauwier

Zaterdag, 13. Februari 2016, 09:00 - 13:00

door: Sjoukje Klamer


Beste vrijwilligers,

We nodigen jullie uit om mee te werken op zaterdag 13 februari.

 

Waar gaan we dit keer aan het werk?

 

Het Aamsveen - iets ten noord-oosten van het Lappenpad.

 

Even in het kort iets over het Aamsveen zelf:

 

Het Nederlandse gedeelte telt 145 hectare (meer dan 200 voetbalvelden), met de 2 Duitse natuurgebieden die er aan vast liggen is het gebied 1200 hectare groot.
Het Aamsveen is een van de weinige overgebleven hoogveengebieden in Nederland.
Tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw is er in het gebied turf gewonnen. Er werd aan kleinschalige turfwinning gedaan door lokale agrariërs. Omdat dat nogal nat werk was gingen ze stukken ontwateren. Ze lieten dan een aantal hoge veenruggen staan waarop ze de turf konden neerleggen om te drogen. Deze zie je als je het Aamsveen verder inloopt richting de Duitse grens.

Het gebied waar wij gaan werken ligt in het verlengde van het Lappenpad. Hier zit ook een mooi verhaal aan vast. Google er maar eens naar of vraag het onder het werken…

Wat we gaan doen en waarom?
We komen bij percelen die vroeger landbouwgebied zijn geweest. Dit is nu schraal grasland, een voorbeeld hiervan zie je op de foto.

We gaan bezig voor dit vogeltje die de grootte van een merel heeft. Het is de grauwe klauwier. Deze vogel is als broedvogel erg zeldzaam geworden(zie kaartje).

In Twente zijn afgelopen seizoen 2 broedparen gespot… In de tijd dat wij werken zit hij in het warmere Afrika, dus zien zullen we hem niet.

Horen kun je hem door deze link aan te klikken.

 


Linker is het mannetje, rechter het vrouwtje die naam eer aandoet als grauwe Klauwier

De Klauwier leeft in Nederland in heide- en veengebieden en in kleinschalig agrarisch landschap.
Hij jaagt vanaf een ‘hoge’ uitkijkpost, meestal rechtop zittend in de top van een struik, maar soms ook biddend in de lucht. Het voedsel van de grauwe klauwier bestaat voornamelijk uit grote insecten zoals kevers, sprinkhanen en libellen, maar ook kleine dieren zoals muizen worden gegeten.

 

De vogel spietst zijn prooien vaak vast op de doorns van struiken. Zoals je op de foto rechts ziet.
Ze komen vanuit Afrika terug naar hun geboortegrond om daar te broeden. Er is ontdekt dat ze liefst binnen 10 kilometer van hun geboorteplek hun nest bouwen. Vrouwtjes zijn avontuurlijker en broeden vaker op grote afstand van de geboortegrond.
Het is dus een uitdaging om deze soort weer terug te krijgen als broedvogels.
Vandaar dat we ze helpen door ruimte te maken op het niet beboste terrein voor bloeiende struiken en planten die insecten aantrekken zoals: vlier, braam, jacobskruiskruid, distel en engelwortel.

Om de Grauwe Klauwier te helpen aan leefgebied op het land gaan we elzen rooien. Deze bebossen nu vanzelf het grasland. Deze elzen zagen we zoveel mogelijk weg en leggen we in rillen. Hier gaan braamstruiken op groeien. De rillen leggen we in de zon om tegemoet te komen aan zonnebadende en insecten jagende Boomkikkers (helaas ook voer voor de Klauwier…).
Om deze zonnige reden leggen we de rillen dwars op de sloot zodat ze goed op het zuiden liggen. Naast de kikkers en insecten die zich als voedsel schuilhouden in deze struiken kan de Klauwier zich erin verstoppen of nesten bouwen.

Wat neem je mee:
Omdat het in dit grasland bijzonder nat is zijn laarzen een must!
Trek kleren aan die vies mogen worden en houdt rekening met het weer.
Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, desnoods een vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
Voor de pauze iets te drinken en te eten.

 

Na afloop is er om 13.00 uur lekkere warme soep voor iedereen bij ons verzamelpunt aan het Lappenpad!

Waar verzamelen we en hoe laat?
Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur.
We komen bij elkaar bij de zuidwestelijke ingang van het Aamsveen, aan het einde van het Lappenpad (TomTom: Lappenpad 250 ), net voorbij de camping. Daar is geen parkeerplaats, de niet-fietsers zullen hun auto meest langs het Lappenpad moeten parkeren.

Organisatie van deze werkdag:
Jan Willem ten Cate (dagcoördinator), Gé Borgerink (gereedschapvervoer), Anton Heuven en Sjoukje Klamer(veldcoördinatoren) en Harrie Bruns (Nieuwsbrief)

Op 13 februari is Jan Willem mobiel te bereiken

Tot ziens op 't Lappenpad zaterdagmorgen de 13e!

Namens het EnHOe-team,
Sjoukje Klamer

Download hier de afdrukbare routebeschrijving

Routebeschrijving voor auto, fiets, wandelaar:

 

1. Vanuit Hengelo/Almelo via de A35/N35:
Verlaat de N35 bij afslag 25 en ga in de richting Ahaus en Alstätte.
De route loopt dan via de Buurserstraat en bij de 1e rotonde linksaf de Broekheurnerring op.
Op de 2e rotonde bij het winkelcentrum Stroinkslanden: rechtsaf de Knalhutteweg op.
Volg de Knalhutteweg tot net na het pompstation.
Sla linksaf en dan onmiddellijk rechtsaf de Aamsveenweg in en na ongeveer 1,5 kilometer rechtsaf, het Lappenpad op.
Net na de camping wordt de verzamelplek bereikt.

 

2. Vanuit Enschede (Centrum):
Volg de Kuipersdijk en Knalhutteweg richting Ahaus
Op de rotonde bij het winkelcentrum Stroinkslanden: rechtdoor de Knalhutteweg op.
Volg de Knalhutteweg tot net na het pompstation.
Sla linksaf en dan onmiddellijk rechtsaf de Aamsveenweg in en na ongeveer 1,5 kilometer rechtsaf, het Lappenpad op.
Net na de camping wordt de verzamelplek bereikt.

 

3. Vanaf Lonneker (en Oldenzaal/Losser):
Vanaf de stoplichtkruising Oldenzaalsestraat/Lossersestraat:
volg de Noordesmarkerrondweg tot aan de Gronausestraat.
Steek de Gronausestraat over en vervolg de route op de Zuidesmarkerrondweg.
Na het viaduct over de N35: rij door tot de rotonde bij winkelcentrum Stroinkslanden.
Sla linksaf de Knalhutteweg op.
Volg de Knalhutteweg tot net na het pompstation.
Sla linksaf en dan onmiddellijk rechtsaf de Aamsveenweg in en na ongeveer 1,5 kilometer rechtsaf, het Lappenpad op.
Net na de camping wordt de verzamelplek bereikt.

Locatie Aamsveen