Agenda

 

Heidebeheer en corridor maken

Zaterdag, 4. December 2021, 09:00 - 13:00

door: Bart Jansen
 
Beste vrijwilligers!
Op 4 december gaan we aan het werk op een heidegebiedje, het Glanerveld aan de Glanerveldweg.

Wat gaan we doen?
We gaan daar het heideveld ontdoen van berken, wilgen en bramen. Dat betekent de opslag knippen of uitsteken en de opslag aan de rand in het bos op rillen leggen.

Waarom doen we dit?
Het is de bedoeling dat het weer een prachtig heideveldje wordt. Dit heideveld is jarenlang in beheer geweest bij de Gemeente Enschede. Ongeveer 2 jaar geleden is het beheer in handen gekomen van Landschap Overijssel.  Het Glanerveld
Het Glanerveld is een klein natuurgebied ten noorden van Glanerbrug, tussen de Glanerveldweg en de Euregioweg, enkele honderden meters van de bebouwde kom. Het is ongeveer 6 hectare groot. Het gebied bestaat tegenwoordig uit bos met een kerngebied van heide. De heide is op sommige plaatsen nat, er is vrij veel hoogteverschil. Het bos is voor het grootste deel berken-eikenbos. In het terrein zijn nog duidelijk evenwijdige greppels te vinden, voor een deel betreft het rabatten die ooit zijn aangelegd om het gebied te gebruiken voor bosbouw. Hiermee is men echter niet verdergegaan, de natuur heeft daarna zelf gezorgd voor bos.

Tot in de beginjaren zestig van de vorige eeuw lag er in het Glanerveld een klootschietbaan in de volksmond Heurmanshei genoemd, het terrein stond toen nog op de nominatie om ontgonnen te worden door de boeren. De gemeente kocht het echter aan en besloot het te bewaren als natuurgebied.

Door achterstallig onderhoud is het schraalland inmiddels overgroeid geraakt met bos. Het centrale heidegebied raakte vergrast en dreigde ook in bos te veranderen. De gemeente heeft dit echter nog weten te voorkomen door te maaien, te plaggen en regelmatig de opslag van bomen aan te pakken. In principe is dit stuk heide zeer waardevol - klokjesgentianen komen er voor - en dient het behouden te worden. Daaraan kunnen wij dus meehelpen.


 
Wat neem je mee?
•    Omdat het veen erg ongelijk is en nat kan zijn, kunnen laarzen handig zijn.
•    Trek kleren aan die vies mogen worden en houd rekening met het weer.
•    Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, desnoods een vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
•    Voor de pauze iets te drinken en te eten.
 
Na afloop is er om 13.00 lekkere warme soep voor iedereen bij ons verzamelpunt aan de Glanerveldweg.
 
Waar verzamelen we en hoe laat?
•    Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur.
•    We komen bij elkaar aan de Glanerveldweg ongeveer ter hoogte van de woningen nummer 197 en nummer 205.
      Klik hier voor routekaartje/ routebeschrijving Glanerveld.
 
Organisatie van deze werkdag:
Anton Heuven (dagcoördinator en gereedschap), reservecoórdinator (nog onbekend), Wilma de Hoog  (soep) en Angela Heuven heeft de nieuwsbrief verzorgd.

Op 4 december is Anton mobiel te bereiken op zijn mobiele telefoon.

Locatie Glanerveld
Contact Bart Jansen