Agenda

 

Corridor afmaken

Vrijdag, 10. December 2021, 09:00 - 13:00

Wat gaan we doen?
We gaan daar het heideveld ontdoen van berken, wilgen en bramen. Dat betekent de opslag knippen of uitsteken en de opslag aan de rand in het bos op rillen leggen.

Waarom doen we dit?
Het is de bedoeling dat het weer een prachtig heideveldje wordt. Dit heideveld is jarenlang in beheer geweest bij de Gemeente Enschede. Ongeveer 2 jaar geleden is het beheer in handen gekomen van Landschap Overijssel.

Het Glanerveld
Het Glanerveld is een klein natuurgebied ten noorden van Glanerbrug, tussen de Glanerveldweg en de Euregioweg, enkele honderden meters van de bebouwde kom. Het is ongeveer 6 hectare groot. Het gebied bestaat tegenwoordig uit bos met een kerngebied van heide. De heide is op sommige plaatsen nat, er is vrij veel hoogteverschil. Het bos is voor het grootste deel berken-eikenbos. In het terrein zijn nog duidelijk evenwijdige greppels te vinden, voor een deel betreft het rabatten die ooit zijn aangelegd om het gebied te gebruiken voor bosbouw. Hiermee is men echter niet verdergegaan, de natuur heeft daarna zelf gezorgd voor bos.

Tot in de beginjaren zestig van de vorige eeuw lag er in het Glanerveld een klootschietbaan in de volksmond Heurmanshei genoemd, het terrein stond toen nog op de nominatie om ontgonnen te worden door de boeren. De gemeente kocht het echter aan en besloot het te bewaren als natuurgebied.

Door achterstallig onderhoud is het schraalland inmiddels overgroeid geraakt met bos. Het centrale heidegebied raakte vergrast en dreigde ook in bos te veranderen. De gemeente heeft dit echter nog weten te voorkomen door te maaien, te plaggen en regelmatig de opslag van bomen aan te pakken. In principe is dit stuk heide zeer waardevol - klokjesgentianen komen er voor - en dient het behouden te worden. Daaraan kunnen wij dus meehelpen.


Wat neem je mee?
• Omdat het veen erg ongelijk is en nat kan zijn, kunnen laarzen handig zijn.
• Trek kleren aan die vies mogen worden en houd rekening met het weer.
• Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, desnoods een vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
• Voor de pauze iets te drinken en te eten.


Waar verzamelen we en hoe laat?
• Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur.
• We komen bij elkaar aan de Glanerveldweg ongeveer ter hoogte van de woningen nummer 197 en nummer 205.

Vanuit Enschede gekomen ligt na het Euregio bedrijven park
Klik hier voor routekaartje/ routebeschrijving Glanerveld.

 

Corona protocol EnHOe vrijdaggroep
Als je niet goed voelt blijf je thuis.
Laat ons de regel 1,5 meter afstand vooral toepassen de gehele werkdag, ervoor en erna en in de pauze.
Met de handschoenen aan het gereedschap pakken en de gehele werkdag bij je houden.

Locatie Glanerveld
Contact Anton Heuven