Werkdag donderdaggroep
Boomkikker biotoop verbeteren
Werkdag donderdaggroep
Wilgen terug zetten
Werkdag donderdaggroep
Houtwal terugzetten
Werkdag donderdaggroep
Lezing over Korhoenders
Duitse collega's op bezoek bij Natuurmonumenten
Thema-avond over roofvogels
Werkdag donderdaggroep
Snoeien houtwal
Werkdag donderdaggroep
Varviksveld en Ecozone
Werkdag donderdaggroep
Houd Hof Espelo schoon
Werkdag donderdaggroep
Planten poten voor de boomkikker
Houtsingel afzetten
Kapavond
Jubicursie
Balsemien trekken
Balsemien trekken
Werkdag donderdaggroep
Balsemien trekken
Werkdag donderdaggroep
Balsemien trekken
Werkdag donderdaggroep
Balsemein trekken
Werkdag donderdaggroep
Balsemien trekken
Werkdag donderdaggroep
Opslag verwijderen
Werkdag donderdaggroep
Balsemien Trekken
Opslag verwijderen rond poelen
Werkdag donderdaggroep
Poelen vrij maken van opslag
Werkdag donderdaggroep
Balsemien trekken
Maaisel ruimen in de beekdalen
Werkdag donderdaggroep
Bosrand beheer
Werkdag donderdaggroep
Balsemien trekken
Hooien Varviksveld
Werkdag donderdaggroep
Amerikaanse vogelkers verwijderen
Werkdag donderdaggroep
Balsemein trekken
Internationale Werkdag in Krosewick
Werkdag donderdaggroep
Opslag verwijderen rondom een poel
Werkdag donderdaggroep
Aanpak opslag middenpad
Werkdag donderdaggroep
Werkdag vrijdaggroep
Werkdag donderdaggroep
Landelijke Natuurwerkdag
Werkdag donderdaggroep
Elzen verwijderen rond poel
Werkdag donderdaggroep
Aanpak wilgenopslag
Werkdag donderdaggroep
Bosrand terugzetten
Werkdag donderdaggroep
Aanpak opslag hoogveendammen
Werkdag donderdaggroep
Opslag uit de heide verwijderen
Werkdag donderdaggroep
Opslag verwijderen op de Schaapskamp
Opslag rond poel verwijderen
Werkdag donderdaggroep
Wilgen en Elzen verwijderen
Werkdag donderdaggroep
Heide ruimte geven op de Lonnekerberg
Werkdag donderdaggroep
Elzen en Wilgen verwijderen bij poelen
Werkdag donderdaggroep
Opslag verwijderen van de heide
Diverse klussen Duivelshof
Presentatie over mossen op de Lonnekerberg
Werkdag donderdaggroep
Heide opschonen
Werkdag donderdaggroep
Heide opschonen
Werkdag zaterdaggroep
Werkdag donderdaggroep
Wilgen knotten
láátste Natura 2000-excursie Lonnerkermeer
Werkdag donderdaggroep
Poel opschonen
Opslag langs paden aanpakken
Werkdag donderdaggroep
Heide opschonen
Werkdag donderdaggroep
Heide opschonen
Meidoorns leggen en Rododendrons snoeien
Werkdag donderdaggroep
Heidegebiedje opschonen