dinsdag, 20 maart 2018

Agenda

 

Wilgen knippen

Vrijdag, 12. Januari 2018, 09:00 - 13:00

Dag leden en belangstellenden van vrijdagwerkgroep Enhoe,

Graag wil ik jullie uitnodigen voor de werkdag van vrijdag 12 januari op ‘t Spik.

Wat gaan we doen?

We gaan wilgen knippen langs het weggetje. We maken daarvan een ril langs de Bruninkbeek zodat hier een prachtig struweel ontstaat voor de boomkikker die dan weer volop in de zon zit en tevens weer prachtig kan uitkijken op het orchideeën veldje. Verder gaan we een houtwal terugzetten, zodat de begroeiing van de wal jong blijft. De zaterdaggroep van EnHOe heeft hier al een flink begin gemaakt.

Op Landgoed ‘t Spik is, nadat het in beheer is gekomen van Landschap Overijssel, de oude kleinschalige structuur van de akkers en weilanden omzoomd met houtwallen hersteld met behulp van een oude kaart van het gebied uit het begin van de twintigste eeuw. De houtwallen zijn opnieuw aangelegd en ingeplant met inlandse bomen en struiken. Als je ‘t Spik al langer kent kun je zien dat het zich schitterend ontwikkelt tot een prachtig coulissenlandschap.

De wal waaraan gewerkt gaat worden Reeds onder handen genomen deel

Volgens Wikipedia:

Een houtwal, houtsingel of boomwal is een geheel of gedeeltelijk aan de natuur overgelaten erfafscheiding, vaak ook tussen weilanden, die kan bestaan uit bomen en/of struiken. Ook een houtril of takkenwal van dood hout wordt soms een houtwal genoemd. Wanneer een houtsingel geen kunstmatige aarden wal bevat, wordt ook wel gesproken van een boomsingel of kortweg singel.

Grofweg kunnen twee typen worden onderscheiden: beplantingen die op een kunstmatige aarden wal staan (houtwal) en beplantingen die op dezelfde hoogte staan als het omringende land (houtsingel). Van oorsprong hadden houtwallen als functie het wild buiten en het vee binnen de landbouwpercelen te houden. Daarnaast leverden ze geriefhout en brandhout. De wallen werden aangelegd langs esranden, als begrenzing van landgoederen, rond de kleine percelen bij de dorpen, op de grenzen van beekdalen en dwars in de beekdalen. Vanwege hun rol als natuurlijk prikkeldraad werden vaak struiken met doornen aangeplant. De ouderdom van deze landschapselementen varieert sterk. Ze zijn vaak bij een ontginning aangelegd, in zeldzame gevallen zijn het overblijfselen van grenswallen uit de middeleeuwen.

Houtwallen en houtsingels zijn landschappelijk en ecologisch van bijzondere betekenis en herbergen een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten. De helling biedt variatie in nat/droog en warm/koud. De zonkant is dan vooral interessant voor insecten, amfibieën en reptielen, de schaduwkant voor varens en mossen. De vegetatie onder de bomen wordt vaak gekenmerkt door soorten die buiten de houtsingels niet of nauwelijks in het gebied voorkomen, zoals kamperfoelie, maagdenpalm, bosandoorn, dauwnetel.

Wat neem je mee:
• Omdat het in dit natuurgebied bijzonder nat is, hebben laarzen de voorkeur; houd rekening met het weer.
• Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, een krukje o.i.d., desnoods een vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
• Voor de pauze (om ongeveer 10.30 uur) iets te drinken en te eten.
We stoppen om 12.45 uur.

Waar verzamelen we, en hoe laat?
• Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur.
• We komen bij elkaar op de oprijlaan van Smalenbroeksweg 15 -17, 7542 PG Enschede


Routebeschrijving
Vanaf Enschede (Centrum/Singels)
1. Volg de Zuiderval vanaf de kruising met de Singels in de richting van Ahaus en Buurse.
2. Bij de kruisingen met de Weth. Beverstraat, A35 en Vlierstraat steeds rechtdoor blijven rijden richting Buurse/Ahaus.
3. Bij de kruising met de Broekheurnerrondweg (rotonde) rechtdoor de Buurserstraat blijven volgen.
4. Na plm. 1.5 km in een bocht naar rechts van de Buurserstraat linksaf de Smalenbroeksweg in rijden.
5. Na plm. 300 meter is het verzamelpunt rechts bij het witte toegangshek van Landschap Overijssel; zie foto.

Vanaf Almelo/Hengelo via de A1/A35.
1. Op de A1 de afslag nemen naar de richting Enschede/Munster (A35).
2. Bij de afslag Enschede (afslag 25) afslaan in de richting Ahaus/Buurse.
3. Aan het einde van de afslag bij de verkeerslichten rechtsaf in de richting Ahaus/Buurse.
4. Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor (Buurserstraat).
5. Bij de rotonde rechtdoor de Buurserstraat blijven volgen en verder als punt 4 hierboven.

Graag tot vrijdag,

Anton Heuven

Locatie 't Spik
Contact Anton Heuven