Een nieuwe groep. Werkt vooral op landgoed Zonnebeek. De vrijwilligers van de woensdaggroep werken afhankenlijk van de hoeveelheid werk elke week of elke 2 weken.

Werkt vanaf juli elke donderdag in de landgoederen van Landschap Overijssel rondom vliegveld Twenthe. Zo'n 35 ochtenden per seizoen. Doet veel aan bestrijding van invasieve exoten in de natuur. De gemiddelde leeftijd in deze groep ligt wat hoger, er doen veel gepensioneerden mee.

De vrijdaggroep heeft zijn werkgebied aan de Oostzijde (Glanerveld), Zuidzijde (Aamsveen, Hegeveld, Stroink, Smalenbroek, Usselerveen) en Westzijde (Teesinkbos, Weele, Kristalbad) van Enschede op de percelen van Landschap Overijssel en soms bij Landgoederen (meestal hulp bij invasieve exoten beheer). De groep bestaat gemiddeld uit 15 personen waarvan ruim 1/3 bestaat uit dames.

Grootste groep van EnHOe. Werkt om de veertien dagen. Vanaf eind augustus op zo'n 15 zaterdagen tot half maart. Elke keer in een ander gebied. Vaak in de buurt van Enschede maar ook wel verder weg, ook over de grens in Duitsland. Bij deze groep doen ook maatschappelijke stagiairs en andere jongeren mee. Aan het eind van de ochtend is er meestal soep. De werkzaterdagen worden 1 week van te voren aangekondigd via de Nieuwsbrief.

Heb je zin om aan de slag te gaan in de natuur? Bij EnHOe kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Iedereen is welkom om zich aan te melden. We werken in natuurgebieden in de regio Enschede, Hengelo en Oldenzaal. We hebben leden van verschillende leeftijden.

Je kan altijd eerst een of meerdere keren mee komen doen om te kijken of het bevalt. Daarvoor kan je langskomen op een van de dagen die in de agenda staan.
Als het bevalt, kan je lid worden van EnHOe. Dat is gratis. Je wordt dan geregistreerd als vrijwilliger bij EnHOe.
Voor scholieren binnen de regio hebben we ook plekken voor de Maatschappelijke Stage.

Wil je je stage in de natuur doen? Bij EnHOe is het ook mogelijk je Maatschappelijke Stage (de MaS) te doen.
Elk jaar hebben wij plaats voor een beperkt aantal Maatschappelijke Stagiaires.

SamenreizenHet gebied waarin we werken wordt steeds groter, en soms is het vervoer naar eenn werkplek niet voor iedereen eenvoudig. Daarom willen we het Samen-Reizen bevorderen.

Hier vind je meer over de naam en het ontstaan van de werkgroep.

Er is een film gemaakt van een werkdag van EnHOe. Hiermee kan je een beeld krijgen hoe zo'n ochtend er uit ziet.

We krijgen nogal eens het aanbod om foto's aan te leveren voor de website. Daar zijn we heel erg blij mee.
Vaak komt daar dan wel de vraag bij hoe dat dan gedaan kan worden, vooral als het er meerdere zijn. Een enkele foto kan direct via email gestuurd worden, grotere aantallen niet. Daarom hierbij een kleine handleiding hoe foto's aangeleverd kunnen worden.
 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De AVG is sinds 28 mei 2018 van kracht en gaat over de bescherming van de privacy onder meer over de opslag en verwerking van persoonsgegevens. De AVG geldt voor alle organisaties die zulke gegevens opslaan en verwerken. Natuurwerkgroep EnHOe moet zich daarom ook aan de AVG houden. EnHOe heeft hiervoor een stuk opgesteld met de titel “EnHOe en de AVG”.