Informatie over het terrein

Op Landgoed Het Spik is nadat het in beheer is gekomen van Landschap Overijssel de oude kleinschalige structuur van de akkers en weilanden omzoomd met houtwallen hersteld met behulp van een oude kaart van het gebied uit het begin van de twintigste eeuw. De houtwallen zijn opnieuw aangelegd en ingeplant met inlandse bomen en struiken.
De website van Landschap Overijssel heeft een pagina met meer informatie over Smalenbroek, waar ook wat over het Spik staat (dit ligt aangrenzend aan Smalenbroek).

Werkzaamheden

Op dit terrein hebben we meegeholpen met het houtwal beheer (het afzetten van de houtwal).

 

Routekaartje

Routekaartje naar Het Spik

 

Routebeschrijving

Vanaf Enschede (centrum/singels)

  1. Volg de Zuiderval vanaf de kruising met de singels in de richting van Ahaus en Buurse
  2. Bij de kruisingen met de Weth. Beverstraat, A35 en Vlierstraat steeds rechtdoor blijven rijden richting Buurse/Ahaus
  3. Bij de kruising met de Broekheurnerrondweg (rotonde) rechtdoor de Buurserstraat blijven volgen
  4. Na plm. 1.5 km in een bocht naar rechts van de Buurserstraat linksaf de Smalenbroeksweg in rijden
  5. Na plm. 300 meter is het verzamelpunt rechts bij het witte toegangshek van Landschap Overijssel


Vanaf Almelo/Hengelo via de A1/A35

  1. Op de A1 de afslag nemen naar de richting Enschede/Munster (A35)
  2. Bij de afslag Enschede (afslag 25) afslaan in de richting Ahaus/Buurse
  3. Aan het einde van de afslag bij de verkeerslichten rechtsaf in de richting Ahaus/Buurse
  4. Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor (Buurserstraat)
  5. Bij de rotonde rechtdoor de Buurserstraat blijven volgen en verder als punt 4 hierboven.