door: Jan van der Heijden

Afgelopen maart waren in “De Wildernis” nabij Het Lonnekermeer een aantal zieke beuken omgezaagd.
De zaagsnede laat soms een bijzonder lijnenspel zien in plaats van gezonde jaarringen, zie mijn foto.
Navraag over de ziekte van de beuk bij de Bomenstichting leverde onderstaand antwoord op.

Afgelopen januari is een EnHOe-groep begonnen met het verwijderen van dennenopslag op de heidevelden van landgoed Zonnebeek. De eigenaar, de Edwina van Heekstichting, was blij dat we dit wilden doen en voor ons was het een gouden kans om deze winter actief te blijven in de natuur. Werk was -en is- er genoeg op Zonnebeek. Er werd gewerkt op woensdagen en vrijdagen. Het uitgestrekte terrein maakte het mogelijk om meerdere kleine ploegjes veilig te laten werken. Met een uitgekiend aanmeldingssysteem en de nodige veiligheidsregels konden er heel wat EnHOe-ers  genieten van het buitenwerk in deze prachtige omgeving.

namens het organisatieteam van EnHOeTrouwe vrijwilligers,

Op 15 maart eindigt ons 18e werkseizoen. Tot aan de zomer wordt er dan niet meer gewerkt in de natuur. Het is dan broedtijd en we willen geen verstoring veroorzaken.
Dit jaar kunnen we het seizoen alweer niet feestelijk afsluiten met een picknick of excursie. Dat is jammer maar "wat in het vat zit verzuurt niet". Als alles meezit zullen we straks in de zomer met een fris seizoen beginnen met minder beperkingen. Ons organisatieteam wil in ieder geval graag verder en heeft ook al wat plannen besproken. De goede wil is er, nu nog de goede tijden..

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een club van actieve natuurliefhebbers en -beschermers. Ze bestaat al 120 jaar en is destijds opgericht door legendarische figuren zoals Jac. P. Thijsse.
Ook Enschede en Hengelo-Oldenzaal hebben plaatselijke afdelingen. De Enschedese afdeling is in 2019 opnieuw opgericht, voor die tijd was ze jarenlang nauw verbonden met de Enschedese Natuurhistorische Museumvereniging en later met Vrienden van Twentse Welle.


     Atalanta op de Van Heeksbleek, foto ©Wim Bakker                        EnHOe op de Van Heeksbleek, winter 2019

De opnieuw opgerichte afdeling is bijzonder actief vooral op het gebied van insecten. Maar ze organiseert ook lezingen, cursussen en excursies over andere natuuronderwerpen. Afgelopen zomer hebben leden op ons verzoek een inventarisatie uitgevoerd op het Varviksveld. Het rapport daarvan is hier nog te lezen.