zaterdag, 18 augustus 2018

Laatste nieuws

Informatie over de komende donderdag

Donderdag 16-8 gaan wij verder op Hof Espelo met de nazorg van de bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers, dit betekent
het terrein nalopen op zaailingen, uitlopers aan al een keer eerder gezaagde stammen en bomen en struiken verwijderen die wij in
het verleden hebben overgeslagen.
 
Wij verzamelen weer zoals gewoonlijk bij het koetshuis op Hof Espelo om 9.00 uur en gaan vandaar naar de werkplek.
 
Zoals wellicht bekend zijn op dit moment de werkzaamheden bij het Lonnekermeer in het kader van het Natura 2000 project
begonnen. Er wordt veel gezaagd en gegraven, daarom is het grootste deel van het gebied op dit moment voor bezoekers
afgesloten en gaan wij de komende tijd niet werken op het Lonnekermeer.
 

Bij het eind van ons 15e seizoen

door: Erik Rolevink
 
Beste natuurvrienden,
 
Het zit er weer op. We gaan ons 15e seizoen nu afsluiten. Officieel is de lente immers begonnen en dan moeten we kappen met onze werkzaamheden. De natuur heeft nu rust nodig, we mogen de dieren niet storen in het broedseizoen.
Maar....... er komt straks weer een nieuw seizoen!
In juli beginnen onze donderdag- en vrijdaggroep al weer en eind augustus starten de werkzaterdagen.
 
Tenslotte nog wat voor de cijferaars onder ons:
In ons 15e seizoen hebben we met z’n allen 2797 uren aan vrijwillig natuurbeheer verricht met drie groepen en een kleine honderd actieve leden plus enkele tientallen gasten van EnHOe. Een mooie prestatie waar we van hopen dat het ten goede is gekomen aan de natuur in ons werkgebied. Nuttig en gezellig werk, goed voor de natuur en goed voor jezelf.
 
Namens het Team van EnHOe wens ik alle vrijwilligers al vast een mooie lente en zomer.
Voor hen die meegaan met de Jubicursie “tot ziens in de bus” en voor alle anderen “graag weer tot ziens in het 16e seizoen van EnHOe”.
 
Erik Rolevink
algemeen coördinator

Filmpje over Faunafort Boekelo

We hebben een filmpje ontvangen van Frans Waanders over het leven in en rondom het Faunafort in Boekelo.

Dit Faunafort is ontworpen door Mark Zekhuis van Landschap Overijssel. En wordt inmiddels al goed gebruikt.

Lees meer...