zaterdag, 21 april 2018

Laatste nieuws

Bij het eind van ons 15e seizoen

door: Erik Rolevink
 
Beste natuurvrienden,
 
Het zit er weer op. We gaan ons 15e seizoen nu afsluiten. Officieel is de lente immers begonnen en dan moeten we kappen met onze werkzaamheden. De natuur heeft nu rust nodig, we mogen de dieren niet storen in het broedseizoen.
Maar....... er komt straks weer een nieuw seizoen!
In juli beginnen onze donderdag- en vrijdaggroep al weer en eind augustus starten de werkzaterdagen.
 
Tenslotte nog wat voor de cijferaars onder ons:
In ons 15e seizoen hebben we met z’n allen 2797 uren aan vrijwillig natuurbeheer verricht met drie groepen en een kleine honderd actieve leden plus enkele tientallen gasten van EnHOe. Een mooie prestatie waar we van hopen dat het ten goede is gekomen aan de natuur in ons werkgebied. Nuttig en gezellig werk, goed voor de natuur en goed voor jezelf.
 
Namens het Team van EnHOe wens ik alle vrijwilligers al vast een mooie lente en zomer.
Voor hen die meegaan met de Jubicursie “tot ziens in de bus” en voor alle anderen “graag weer tot ziens in het 16e seizoen van EnHOe”.
 
Erik Rolevink
algemeen coördinator

Cursus "Wilde planten herkennen"

door: IVN Enschede en KNNV Enschede


IVN Enschede en KNNV Enschede organiseren dit voorjaar een cursus wilde planten herkennen voor alle mensen die het leuk vinden meer over wilde planten te weten te komen en de namen van veel voorkomende en opvallende soorten in de omgeving te leren.


Tijdens de twee cursusavonden op 22 maart en 19 april 2018 in het Nivon-centrum, Dotterbloemstraat 120 in Enschede wordt de cursisten uitgelegd hoe je planten kunt determineren (= vaststellen om welke plant het gaat en tot welke soort of familie deze behoort). Daarbij kan gebruik worden gemaakt van je eigen favoriete plantengids of flora.

Lees meer...

Hulp nodig bij groot Poelenonderzoek in juni

door: Anton Heuven, Hanneke van Dorp en Erik Rolevink

Wat gaat er gebeuren?
4e klas Havo en VWO leerlingen van het Bonhoeffercollege gaan in de week van 4 t/m 8 juni een groot onderzoek doen naar de waterkwaliteit van de kikkerpoelen in de Zuid-Esmarke bij Enschede. Ze gaan watermonsters nemen en die op school onderzoeken. Daarbij is assistentie nodig. Voor de jongeren is het een mooie opdracht in het kader van het vak biologie (ecologie).
Voor de poeleigenaren en onszelf kan dit onderzoek waardevolle informatie opleveren.
Lees meer...

Filmpje over Faunafort Boekelo

We hebben een filmpje ontvangen van Frans Waanders over het leven in en rondom het Faunafort in Boekelo.

Dit Faunafort is ontworpen door Mark Zekhuis van Landschap Overijssel. En wordt inmiddels al goed gebruikt.

Lees meer...