De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met de nazorg van de prunusbestrijding op Hof Espelo.
Hier hebben wij inmiddels weer in een groot gebied zaailingen en uitlopers van de Amerikaanse vogelkers
(en hier en daar een flinke boom die wij bij vorige acties niet gezien hebben) verwijderd.
 
Inmiddels is er overleg geweest met de beheerder Harry Koster over de komende werkzaamheden, deze vinden
voornamelijk plaats op het landgoed Het Lonnekermeer en in De Wildernis met o.a. het verwijderen van opslag
van de heidevelden in het Hartjesbos en ook nazorg prunusbestrijding. Ook gaan wij in november nog bomen planten
en is er ook op de Lonnekerberg en in het retentiegebied nog werk te doen.
 
Maar eerst komende donderdag 31 augustus naar het Lonnekermeer waar wij de komende weken blijven.
Wij verzamelen weer om 9.00 uur bij de werkschuur naast de boerderij en gaan vandaar naar de werkplek,
zie ook bijgaande routeschets.
 
Route Lonnekermeer Donderdagmorgen