door: Natuur en Milieu OverijsselHoe is het gesteld met bijzondere soorten zoals de kamsalamander, boomkikker, steenuil, geelgors en patrijs? Hebben zij geprofiteerd van specifieke maatregelen in het natuur- en landschapsbeheer?
En hoe is het met de kwaliteit van bloemrijke graslanden, de diversiteit aan planten en insecten?

 

Door hierover zoveel mogelijk gegevens te verzamelen willen we onderzoeken wat het effect is van het huidige agrarische natuur- en landschapsbeleid in Overijssel. Voldoet het of moeten we het beheer op specifieke punten aanpassen?

 

Zin om ons bij dit onderzoek te helpen?
Ons team van vrijwillige onderzoekers kan nog wel wat versterking gebruiken!

 

Op 14 februari informeren we alle geïnteresseerde natuurliefhebbers uitgebreid over wat het onderzoek precies inhoudt en hoe je kunt helpen.

 

Meer info over de beheersmonitoring