zondag, 20 januari 2019

Laatste nieuws

Informatie over de komende donderdag

Beste mensen,

Op donderdag 17 januari gaan wij weer verder op het Holthuis met het verwijderen van de Amerikaanse Vogelkers in het bosgebied aan beide zijden van de Knollerveldweg.
Wij zijn al aardig opgeschoten in het bos langs de Knollerveldweg en gaan verder tot aan het hek van het vliegveld. Daarom is het verzamelpunt nu niet bij de hoek maar ongeveer halverwege de Knollerveldweg, te bereiken vanaf de Oude Postweg. Zie bijgaand kaartje.

Verzamelpunt Holthuis Knollerveldweg
Verzamelpunt Holthuis Knollerveldweg

Wij verzamelen weer om 9.00 uur en houden om plm. 10.30 uur een pauze in het veld.
Wij werken tot plm. 12.30 uur. Het terrein kan nat zijn, neem daarom een krukje mee of
iets anders waar je op kunt zitten tijdens de pauze en iets te eten en te drinken in de pauze.

Tot ziens op het Holthuis,

Roel Munneke