zondag, 23 september 2018

Laatste nieuws

Informatie over de komende donderdag

Deze week hebben wij rond de kleine vloeiweide wat wij noemen ,,Het Moatjeā€ en in de rand van de naastgelegen roggeakker met
bijbehorend bos alle opslag van Amerikaanse Vogelkers verwijderd, het blijkt iedere keer weer dat vooral aan de bosranden, wellicht
onder de invloed van de zoninstraling, veel vogelkers voorkomt waardoor nazorg nodig blijft.

Inmiddels hebben wij ook overleg gevoerd met de nieuwe terreinbeheerder Alexander van der Elst over de werkzaamheden in het
komende seizoen. Voor de komende weken hebben wij hierdoor voldoende werk op Hof Espelo bij de bestrijding van de vogelkers
en daarnaast nog een klus bij een aantal poelen bij het Kristalbad, deze werkplek gaan wij eerst nog samen verkennen.

Komende donderdag (23 augustus) gaan wij dus verder op Hof Espelo, wij verzamelen weer zoals gewoonlijk bij het koetshuis om 9.00 uur en
gaan vandaar naar de werkplek.