door Erik Rolevink en Roy Voortman
 
Hoe gaat EnHOe om met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming?
Onze leden is gevraagd om toestemming voor het mogen opslaan en verwerken van hun gegevens.
De meeste leden hebben hierop positief gereageerd, daarvoor nog hartelijk dank.
We hebben onze ledenadministratie weer op orde.
EnHOe heeft nu 114 leden en er zijn 24 Nieuwsbrief-abonnees zonder lidmaatschap.
Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom, tenminste.... als ze instemmen met ons nieuwe Privacy-beleid. Dat beleid is vanaf heden te vinden op onze website
Goed om verder nog te weten:
in onze Nieuwsbrieven zit steeds een “afmeldknop”. Daarmee kun je je afmelden voor de Nieuwsbrief.
Je lidmaatschap stopt dan ook meteen!