door: Anton Heuven, Erik Rolevink en Hanneke van Dorp, met boomkikkerfoto's van Martin Hoek


 
Vrijwilligers van EnHOe en IVN zetten zich al jaren in voor het behoud van de Boomkikker in Enschede.
Ze doen geregeld aan onderhoud van poelen en basisbiotopen. Ze hebben er ook voor gezorgd dat er nieuwe poelen bij zijn gekomen. Er zijn fondsen geworven en er is een crowdfunding ondersteund voor de aanleg van het basisbiotoop aan de Weustinkhoekweg.
EnHOe heeft ook al meerdere jaren boomkikkerlocaties georganiseerd van de landelijke Natuurwerkdag.
Vrijwilligers hebben allerlei inventarisaties verricht, hebben vissen gevangen, achter kraampjes gestaan met informatie, scholieren begeleid, excursies gehouden en steeds geprobeerd om nog meer mensen te interesseren voor het behoud van de Boomkikker.
We hebben daarvoor zelfs een speciale film laten maken...


 
De vrijwilligers zijn natuurlijk niet de enigen die zich inzetten. Ook Landschap Overijssel en de boeren van StalEsch spannen zich in voor de Boomkikker in Enschede.
De vraag is: heeft dit allemaal effect gehad? Gaan we de unieke Boomkikkerpopulatie voor Enschede hiermee behouden? En hoe staat het er nu voor met die populatie?
 
Problemen
De afgelopen zomers waren veel te droog. De grondwaterstanden in ons gebied bleven daardoor te laag. We hebben gezien dat veel poelen al vroeg uitdroogden en ook al snel begonnen te ver-landen.
Een kleine ploeg van EnHOe heeft in de afgelopen weken nog snel een aantal poelen opgeschoond. Mooi doan! Goed werk!
Er is ook geconstateerd dat steeds meer poelen in ons gebied  besmet raken met Watercrassula, een invasieve exoot die zeer moeilijk is te verwijderen. Ook in onze beste poelen is de Crassula opgedoken.
In de Elsmoat heeft Gerrit Lutke Holzik mede daarom een nieuwe poel laten graven, hier hadden we hem om gevraagd omdat een andere poel in de Elsmoat besmet was met Watercrassula. Hopelijk gaat de nieuwe poel goed functioneren voor de boomkikkers.

De 'crowdfundingspoel' aan de Weustinkhoekweg heeft al vanaf de aanleg nooit goed gefunctioneerd. Ook hierbij spelen de droge zomers een rol. Ecoloog Mark Zekhuis wil deze poel daarom verbeteren, we hopen dat dat gauw kan gebeuren. Liefst deze winter nog. We hadden de hulp van EnHOe hierbij al min of meer toegezegd.

Biologen Hanneke van Dorp en Rudi Zielman hebben afgelopen zomer een quick scan uitgevoerd aan de poelen in ons gebied. Bekeken is wat ze wel of niet geschikt maakt voor boomkikkers. Daarbij zijn ook boomkikkertellingen gebruikt waaraan EnHOe-ers hebben meegedaan. De conclusie is dat veel van de bestaande poelen achterstallig onderhoud hebben. Destijds zijn er ook  poelen op ongunstige plekken aangelegd waar ze eigenlijk nooit goed kunnen functioneren. En we missen het grote biotoop aan het eind van het Lappenpad. Die is na de aanpassing van de Glanerbeek min of meer verdronken.

Wat moet er gebeuren?
We verwachten dat Landschap Overijssel nog met een rapport komt over de toestand van de boomkikkerpoelen. Ook is er een voorstel om met vrijwilligers alle poelen in ons gebied te inventariseren. We willen dan bekijken wat de toestand is en wat er aan verbeterd kan worden. We willen dit in goed overleg doen met de terreineigenaren waaronder de boeren van StalEsch.We houden jullie op de hoogte en hopen straks voldoende vrijwilligers te kunnen werven als deze actie kan beginnen.