De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een club van actieve natuurliefhebbers en -beschermers. Ze bestaat al 120 jaar en is destijds opgericht door legendarische figuren zoals Jac. P. Thijsse.
Ook Enschede en Hengelo-Oldenzaal hebben plaatselijke afdelingen. De Enschedese afdeling is in 2019 opnieuw opgericht, voor die tijd was ze jarenlang nauw verbonden met de Enschedese Natuurhistorische Museumvereniging en later met Vrienden van Twentse Welle.


     Atalanta op de Van Heeksbleek, foto ¬©Wim Bakker                        EnHOe op de Van Heeksbleek, winter 2019

De opnieuw opgerichte afdeling is bijzonder actief vooral op het gebied van insecten. Maar ze organiseert ook lezingen, cursussen en excursies over andere natuuronderwerpen. Afgelopen zomer hebben leden op ons verzoek een inventarisatie uitgevoerd op het Varviksveld. Het rapport daarvan is hier nog te lezen.

Ook is afgelopen zomer het terrein van de Viermarken onder de loep genomen waaronder ook de Van Heeksbleek. Dat is ook een van onze werkterreinen. Van de bevindingen op de Viermarken heeft KNNV-lid Wim Bakker een interessant verslag geschreven.
Lees het hier: Inventarisatie Viermarken.