Beste vrijwilligers van de donderdaggroep,

Zijn jullie er allemaal nog?
Laten we dat hopen en hopelijk tevens in goede gezondheid. 
Na een lange tijd van corona ellende kunnen we nu eindelijk weer in normale bezetting aan de slag en beginnen we met een nieuw seizoen EnHOe vrijwilligerswerk in de natuur.
We hopen dat jullie net als ons enthousiast zijn en zin hebben om weer aan de slag te gaan. 
Sommigen hebben niet stilgezeten en doorgewerkt, zij het vaak in tweetallen en met beperkingen. Alle lof en bewondering daarvoor!
Maar nu kunnen we dus weer beginnen met de voltallige groep; wel zo gezellig. 
De eerste werkochtend zal zijn op donderdag 15 juli aanstaande. 
Noteer dat vast in je agenda. 
Details volgen binnenkort, dus hou je email in de gaten en haal je werkkleding alvast van de zolder. 
Tot gauw en vriendelijke groeten, Wim Buursen