Op 9 mei is Stichting EnHOe opgericht.
Het voorlopige bestuur bestaat uit Erik Rolevink (voorzitter), Wilma de Hoog (secretaris) en Angela Heuven-Bloo (penningmeester). Dit bestuur wordt nog uitgebreid met vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen.
De stichting zorgt vanaf nu voor alle overkoepelende en officiële zaken waarmee EnHOe te maken krijgt zoals geldzaken en afspraken met terreineigenaren. De naam Natuurwerkgroep EnHOe blijft bestaan en zullen we ook blijven gebruiken. Onze vrijwilligers die zich eerder als lid hebben geregistreerd blijven we ook gewoon 'leden van EnHOe' noemen, hoewel een stichting geen leden kan hebben (alleen bestuursleden). Als het nodig is zullen we onze 'leden' soms simpel gaan aanduiden met 'EnHOe-ers' om verwarring te voorkomen. Het Team van EnHOe blijft ook bestaan, dat bestaat uit de EnHOe-ers die allerlei taken uitvoeren zoals catering, gereedschapvervoer, dagcoördinatie, social media, webmaster, nieuwsbrief, enz.
Volgens artikel 5 van de statuten van de stichting vormen deze Teamleden vanaf nu de "Raad van Advies" van Stichting EnHOe.