EnHOe stond zeker niet stil in de afgelopen maanden. Drie werkgroepen zijn al een paar weken geleden begonnen met het natuurwerk. Ondanks de warmte is er al flink wat gedaan.De donderdaggroep is bijvoorbeeld druk bezig op Hof Espelo. We ontvingen bovenstaande foto waarop te zien is hoe opgeslagen varens worden verwijderd uit het nieuwe aangelegde voedselbos.
Onze woensdaggroep heeft al weer de nodige boompjes verwijderd van de heidevelden van Zonnebeek. Ook is er een inventarisatie gemaakt van de jeneverbes- en gagelstruiken op het landgoed. En samen met de vrijdaggroep was er de afgelopen week een heuse werk-vijfdaagse in verschillende natuurgebieden.


Met het Fallopia project op vliegveld Twenthe is EnHOe inmiddels gestopt. Tot aan juli is daar nog gewerkt aan het verwijderen van Japanse duizendknoop, maar we gaan er niet mee verder.
Verder zijn er de afgelopen maanden twee citizen science projecten uitgevoerd: de Nectarindex en Vang de Watermonsters.
In het eerste project zijn wegbermen rondom Enschede gemonitord. Gekeken is of er voldoende nectarplanten groeien voor insecten. Langs de meeste wegen scoren de bermen in Enschede slecht ten gevolge van het huidige maaibeleid. Dat zal niet verbazen...Ook met veel kleine wateren in Enschede is het matig gesteld. Vooral de stads- en parkvijvers scoren slecht wat waterkwaliteit betreft. In het project Vang de Watermonsters zijn 40 wateren bekeken in en om de stad. Gelukkig nog op tijd want veel poelen stonden in juli al bijna droog.