IVN Enschede en Haaksbergen zijn samen bezig om een vervolgopleiding te ontwikkelen die gevolgd kan worden na de LandschapsGidsenOpleiding (LGO). Voor geïnteresseerden kan je hierde brief met meer informatie over de NGO lezen