Een week eerder dan oorspronkelijk gepland hervatten onze groepen het werk na het broedseizoen.

De woensdaggroep start op 5 juli bij Landgoed Zonnebeek

De donderdaggroep start op 6 juli traditioneel bij Hof Espelo

We hopen jullie allemaal weer tegen te komen op onze werkdagen!