Sinds een week is er een groep vrijwilligers aan de slag gegaan om de natuur rondom de rails van Spoorfietsen te onderhouden. Vanuit Spoorfietsen kwam het verzoek of wij vanuit EnHOe hierin wilden ondersteunen. En daar konden wij geen nee tegen zeggen.

Het spoor loopt van Hengelo naar Twekkelo, over wandelpaden, met beken, een sluis, wildbloemenranden en een bijenhoek. Het heeft natuur-, historisch- en culturele waarde. Landschap Overijssel heeft hier ook een adviserende functie.

Al die natuur heeft onderhoud nodig. Het zal betekenen dat er in het broedseizoen ook zal worden doorgewerkt. Wat moet er zoal gedaan worden? Snoeien maaien (heel veel) zaaien van bloemenranden, Vogelkers verwijderen in de winter, slee en meidoorns planten en als klap op de vuurpijl ook nog een stuk Japanse duizendknoop elimineren.

Beste vrijwilligers,

Ik hoop dat jullie allemaal de corona de baas gebleven zijn.
Fysiek maar vooral ook mentaal.
Dat jullie daarom - net als ik - terugverlangen naar ons mooie werk in de natuur.
 
Binnenkort begint EnHOe weer.
Met de nodige voorzichtigheid kunnen we weer aan de slag!
Deze extra Nieuwsbrief geeft alvast wat informatie.

Een verslag van het wilgenknotten door de vrijwilligers van de vrijdaggroep is verschenen op de website GroenBezig.nl. Op deze website staan initiatieven en activiteiten om in het groen aan de slag te gaan.

Het verslag is te vinden op het adres https://www.groenbezig.nl/verhalen-uit-het-veld/knotwilgen-geknot-door-enhoe-

 

door: Erik Rolevink

In 2019 hebben we 85 werkdagen georganiseerd, daar deden 107 verschillende EnHOe-leden aan mee. Samen met onze gasten hebben die een fantastisch aantal uren werk geleverd: op de kop af 3333 uur! Hieronder een uitsplitsing van de getallen.

                Uren overzicht 2019