door: Erik Rolevink

In 2019 hebben we 85 werkdagen georganiseerd, daar deden 107 verschillende EnHOe-leden aan mee. Samen met onze gasten hebben die een fantastisch aantal uren werk geleverd: op de kop af 3333 uur! Hieronder een uitsplitsing van de getallen.

                Uren overzicht 2019

Afgelopen zaterdag hadden we een journalist van TC Tubantia onder de deelnemers. Ze heeft flink de handen uit de mouwen gestoken, en daar verslag van gedaan. Er zijn twee verschillende versies: verslag van de werkdag in de krant en een verslag van de werkdag online (op de site van TC Tubantia).

Op 5, 6 en 7 december hebben we geassisteerd bij de kerstbomen actie van Landschap Overijssel.

Landschap Overijssels had een stuk grond in het bezit gekregen waarop kerstbomen gekweekt werden. De bedoeling is om hier andere planten zoals meidoorn te laten groeien.

De afgelopen dagen konden donateurs gratis een kerstboom komen uitzoeken en zelf omzagen. Anderen konden dat doen tegen 10 euro (of 20 euro waarbij je een jaar lang donateur van Landschap Overijssel werd en dan de boom gratis mee mocht nemen). Dit onder begeleiding van enkele van onze vrijwilligers.
De actie bleef niet onopgemerkt. Behoorlijk wat belangstellenden kwamen een boom ophalen. Ook RTV Oost en de Twentsche Courant Tubantia maakten een verslag:
Het artikel van RTV Oost ging gepaard met een film-reportage en TC Tubantia had ook een mooie reportage.

Het was wat ons betreft een geslaagde actie, ondanks de ietwat natte vrijdag.

De ochtend zag er grijs en regenachtig uit. Maar al snel trok het open en hebben we het droog gehouden op een paar buitjes na. We hebben zelfs een regenboog gezien.

Gelukkig kwamen ruim 60 deelnemers ons helpen met het onderhouden van bos en heide op de Duivelshof. We werden daarnaast ook geholpen door paarden die grote stammen uit het bos kwamen slepen.
Het was een geslaagde werkdag. Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet en graag tot ziens bij een van onze volgende werkdagen.

Een kleine impressie van de werkdag is te vinden in het foto album van de natuurwerkdag 2019.