We hebben een filmpje ontvangen van Frans Waanders over het leven in en rondom het Faunafort in Boekelo.

Dit Faunafort is ontworpen door Mark Zekhuis van Landschap Overijssel. En wordt inmiddels al goed gebruikt.

Op zaterdag 17-02-2018 hadden wij een werkdag samen met onze Duitse collega's. Er was een journalist van de Münsterland Zeitung aanwezig om verslag te doen van onze werkzaamheden.

Het artikel is te vinden op de website:
https://www.muensterlandzeitung.de/Staedte/Ahaus/Freiwillige-Helfer-in-der-Heide-im-Dienste-der-Natur-1257102.html

 

 
door: Natuur en Milieu OverijsselHoe is het gesteld met bijzondere soorten zoals de kamsalamander, boomkikker, steenuil, geelgors en patrijs? Hebben zij geprofiteerd van specifieke maatregelen in het natuur- en landschapsbeheer?
En hoe is het met de kwaliteit van bloemrijke graslanden, de diversiteit aan planten en insecten?

Op vrijdagavond 12 januari komt ons EnHOe Team weer bij elkaar voor jaarlijks overleg.
De leden van ons Team organiseren gezamenlijk de werkochtenden in de natuur.
Elk lid heeft daarvoor bepaalde taken op zich genomen.