door: Jan van der Heijden

Afgelopen maart waren in “De Wildernis” nabij Het Lonnekermeer een aantal zieke beuken omgezaagd.
De zaagsnede laat soms een bijzonder lijnenspel zien in plaats van gezonde jaarringen, zie mijn foto.
Navraag over de ziekte van de beuk bij de Bomenstichting leverde onderstaand antwoord op.

Afgelopen januari is een EnHOe-groep begonnen met het verwijderen van dennenopslag op de heidevelden van landgoed Zonnebeek. De eigenaar, de Edwina van Heekstichting, was blij dat we dit wilden doen en voor ons was het een gouden kans om deze winter actief te blijven in de natuur. Werk was -en is- er genoeg op Zonnebeek. Er werd gewerkt op woensdagen en vrijdagen. Het uitgestrekte terrein maakte het mogelijk om meerdere kleine ploegjes veilig te laten werken. Met een uitgekiend aanmeldingssysteem en de nodige veiligheidsregels konden er heel wat EnHOe-ers  genieten van het buitenwerk in deze prachtige omgeving.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een club van actieve natuurliefhebbers en -beschermers. Ze bestaat al 120 jaar en is destijds opgericht door legendarische figuren zoals Jac. P. Thijsse.
Ook Enschede en Hengelo-Oldenzaal hebben plaatselijke afdelingen. De Enschedese afdeling is in 2019 opnieuw opgericht, voor die tijd was ze jarenlang nauw verbonden met de Enschedese Natuurhistorische Museumvereniging en later met Vrienden van Twentse Welle.


     Atalanta op de Van Heeksbleek, foto ©Wim Bakker                        EnHOe op de Van Heeksbleek, winter 2019

De opnieuw opgerichte afdeling is bijzonder actief vooral op het gebied van insecten. Maar ze organiseert ook lezingen, cursussen en excursies over andere natuuronderwerpen. Afgelopen zomer hebben leden op ons verzoek een inventarisatie uitgevoerd op het Varviksveld. Het rapport daarvan is hier nog te lezen.

door: Karel Roeloffzen


      

Onze donderdaggroep heeft afgelopen zomer een doorstart gemaakt nadat Roel Munneke moest stoppen als hoofdcoördinator. Een klein team organiseert nu onze werkdagen. Omdat de organisatie nu rouleert tussen verschillende deelnemers moesten er plannen gemaakt worden voor de gereedschapsverzorging.
Het leek ons het handigst wanneer er een eigen gereedschapskar zou komen. Die kan dan op een vaste plek gestald worden en door de coördinator van dienst opgehaald. Die kar gaat er nu dus komen!
De Commissie Initiatiefkracht Enschede Noord heeft op 4 november onze subsidieaanvraag gehonoreerd. We kunnen nu op zoek gaan naar een geschikt exemplaar.