Er is een artikel over EnHOe verschenen in "Duurzaam 053". Dit is een stuk op de gemeentepagina van Enschede waarin duurzame initiatieven de aandacht krijgen.

Dit keer dus informatie over onze werkgroep.

Voor degenen die de Huis-aan-Huis niet krijgen: op https://indebuurt.nl/enschede/huis-aan-huis-enschede/ kan je de editie van week 50 openen (nu nog de actuele editie) en dan gaan naar pagina 44.

Deze week stond een column in de Huis aan Huis in Enschede. De schrijver van het stuk is Hans Assink.

In de column worden onze inspanningen voor de Boomkiker tijdens de Nationale Natuurwerkdag ook even aangestipt. En van hem moeten we nu ook beter gaan letten op de vrouwtjes...

https://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/column/300240/column-hans-assink-tellen-de-vrouwtjes-niet-mee-

 

Hier even aandacht voor déze petitie gericht aan de politiek:
http://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/petitie-tegen-financiering-co2-opslag-door-burgers

Beetje ingewikkeld onderwerp, met die CO2, maar natuurlijk heel belangrijk! 
Zonde dat weer zoveel geld verkeerd besteed wordt.

Op 16 november j.l. vonden de leden van de donderdaggroep langs de rand van het heideterrein de restanten van een ree.
Opvallend was dat de botresten niet opeen plek lagen maar verspreid over drie plekken. Is hier sprake van een gewonde ree door een aanrijding die daarna door een aaseter (misschien een vos) is opgepeuzeld of door een roofvogel als een buizerd. Zie bijgaande foto’s.