Op vrijdagavond 12 januari komt ons EnHOe Team weer bij elkaar voor jaarlijks overleg.
De leden van ons Team organiseren gezamenlijk de werkochtenden in de natuur.
Elk lid heeft daarvoor bepaalde taken op zich genomen.

De gemeente Enschede wil het bestemmingsplan wijzigen voor een terrein op de Lonnekerberg.

Het gaat over het “evenemententerrein” van de heer van Eck, voormalig onderdeel van het vliegveld.

Dit terrein zou nu de bestemming “industriegebied voor zware industrie” gaan krijgen !

Daarmee krijgt van Eck de mogelijkheid om nog veel meer lawaai en verstoring te veroorzaken.

Deze aantasting van de nabijgelegen natuurgebieden moeten we proberen te voorkomen.

Steun daarom de actie van onze vrienden en teken a.u.b. de petitie.

https://lonnekerberg.petities.nl

 

Er is een artikel over EnHOe verschenen in "Duurzaam 053". Dit is een stuk op de gemeentepagina van Enschede waarin duurzame initiatieven de aandacht krijgen.

Dit keer dus informatie over onze werkgroep.

Voor degenen die de Huis-aan-Huis niet krijgen: op https://indebuurt.nl/enschede/huis-aan-huis-enschede/ kan je de editie van week 50 openen (nu nog de actuele editie) en dan gaan naar pagina 44.

Deze week stond een column in de Huis aan Huis in Enschede. De schrijver van het stuk is Hans Assink.

In de column worden onze inspanningen voor de Boomkiker tijdens de Nationale Natuurwerkdag ook even aangestipt. En van hem moeten we nu ook beter gaan letten op de vrouwtjes...

https://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/column/300240/column-hans-assink-tellen-de-vrouwtjes-niet-mee-