door: Anton Heuven

 

Voor de liefhebbers!

 

Op de vrijdagen 13 en 27 januari gaat de vrijdaggroep 23 wilgen knotten. Als dit wilt meemaken ben je van harte uitgenodigd!
Het knotten doen we onder deskundige leiding van een vrijwilliger van Landgoed Twickel, de heer Kok.

Aan het eind van de werkdag van de zaterdaggroep op 3 december hebben we boswachter Hans van Natuurmonumenten uitgezwaaid.
Hij heeft besloten om voor Natuurmonumenten in de regio Salland aan de slag te gaan.

Omdat we altijd een goede samenwerking met Hans gehad hebben, konden we hem niet met lege handen laten vertrekken. In de toespraken kwam het element "goede samenwerking" ook iedere keer weer terug. Ook Hans gaf aan dat hij altijd met veel plezier zijn vrije zaterdag opofferde om met ons aan het werk te gaan.
Hij ontving namens EnHOe en IVN Oldenzaal een lijstje met daarin een aantal plantensoorten met hun naam in Nederlands, Duits en Twents. En daarnaast een miniatuur beeltje van de Oldenzaalse Boeskool.

Bij onze natuurwerkdag is door rtv Sternet uit Haaksberen een artikel en een reportage gemaakt.

Dit is allemaal te vinden via http://www.rtvsternet.nl/video-natuurwerkdag-witte-veen/nieuws/item?835726

 

door: Erik Rolevink

En hier volgt nog een ingekomen verzoek via onze Duitse natuurvrienden.
Het echtpaar Birgitt en Jürgen Kruse zet zich in voor het behoud van (wilde) bijen.

Zij willen graag in contact komen met mensen die zich in onze regio bezighouden met bijenbescherming.
Men vestigt ook graag de aandacht op een nieuwe eductieve wilde bijenroute (Lehrpfad) in het Duitse plaatsje Asbeck.