Wij hebben in samenwerking met IVN Enschede, Landschap Overijssel, natuurwerkgroep Ecozone Glanerbrug en de gemeente Enschede om een (promotie) film over de boomkikker te maken.
Het resultaat is een film van ca 8 minuten waarin verschillende aspecten rond de boomkikker aan bod komen.

door: Erik Rolevink
 

Op donderdag 16 maart konden we weer twee nieuwe “ereleden” in onze rijen opnemen. Henk Voortman en Geert Keep konden elkaar de EnHOe+100+pin opspelden. Beiden hebben namelijk meer dan 100 ochtenden besteed aan het natuurwerk van EnHOe. De ceremonie vond plaats op het zonnige terras van het Koetshuis Hof Espelo. Hier hield de donderdag-groep zijn jaarlijkse broedstopfeestje met snert en roggebrood met spek.  
Henk en Geert, van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze hectometerpaal!

door Erik Rolevink
 


In het jaar 2030 moet 12% van alle energie die in Enschede wordt verbruikt ook in Enschede zelf worden opgewekt. Dat moet duurzaam gebeuren, men denkt aan zonneweides en grote windturbines, voor een belangrijk deel in het gebied buiten de stad. Natuurorganisaties en bewoners van het buitengebied realiseren zich heel goed hoe noodzakelijk duurzame energie-opwekking is.

 

Aan grootschalige installaties valt niet te ontkomen. Maar die moeten wel verstandig worden ingepast in het landschap. En met natuurgebieden moet zorgvuldig worden omgegaan, dus b.v. geen grote windmolens bij het Aamsveen en omgeving. De organisaties van het Groen Beraad in Enschede, waar EnHOe ook in deelneemt, hebben dit duidelijk gemaakt aan de gemeente Enschede. Op 15 februari, tijdens de slotavond van de campagne “Enschede wekt op”, werden gelukkig een paar belangrijke conclusies getrokken.

 

Lees daarvoor verder op: http://enschedewektop.nl/2017/02/20/slotavond-enschede-wekt-op/
 

door: Erik Rolevink
 

Beste mensen,

Voorpagina artikel over de DasOp  21 februari vond onze jaarlijkse EnHOe thema-avond plaats. Onderzoekers Gijs en Priscilla Gerrits van Reinsdyr Advies gaven een presentatie over Dassen.

 

Ze lieten ons kennismaken met de vele verrassende eigenschappen van deze zoogdieren. Ook kregen we unieke filmopnamen te zien van Dassen bij ons in de buurt.
Het gaat (weer) goed met de Das in Overijssel, is de conclusie van hun onderzoek!

Gisteravond kwam een artikel ter sprake dat Gijs Gerrits en Mark Zekhuis hebben geschreven. Het is in 2015 verschenen in 'De Levende Natuur'. Een aantal dingen uit de presentatie van Priscilla en Gijs komen daarin ook aan bod.

 

Voor wie het wil lezen heb ik het artikel ingescand, zie bijlage.

 

Dank nog aan Roel Munneke voor het organiseren van onze geslaagde thema-avond!