Vrijdag 18 augustus 2017 is de laatste ronde voor het verwijderen van Balsemien. Daarna wachten weer andere werkzaamheden.

Onze vrijddaggroep heeft de afgelopen weken hard gewerkt om de Springbalsemien weg te krijgen op een aantal plaatsen.
Hieronder een kaartje van alle plekken rondom het Smalenbroek en 't Spik waar de vrijdaggroep de Balsemien verwijderd heeft. We verwachten op deze plekken volgend jaar geen of nauwelijks Balsemien aan te treffen.

Wij hebben in samenwerking met IVN Enschede, Landschap Overijssel, natuurwerkgroep Ecozone Glanerbrug en de gemeente Enschede om een (promotie) film over de boomkikker te maken.
Het resultaat is een film van ca 8 minuten waarin verschillende aspecten rond de boomkikker aan bod komen.

door: Erik Rolevink
 

Op donderdag 16 maart konden we weer twee nieuwe “ereleden” in onze rijen opnemen. Henk Voortman en Geert Keep konden elkaar de EnHOe+100+pin opspelden. Beiden hebben namelijk meer dan 100 ochtenden besteed aan het natuurwerk van EnHOe. De ceremonie vond plaats op het zonnige terras van het Koetshuis Hof Espelo. Hier hield de donderdag-groep zijn jaarlijkse broedstopfeestje met snert en roggebrood met spek.  
Henk en Geert, van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze hectometerpaal!

door Erik Rolevink
 


In het jaar 2030 moet 12% van alle energie die in Enschede wordt verbruikt ook in Enschede zelf worden opgewekt. Dat moet duurzaam gebeuren, men denkt aan zonneweides en grote windturbines, voor een belangrijk deel in het gebied buiten de stad. Natuurorganisaties en bewoners van het buitengebied realiseren zich heel goed hoe noodzakelijk duurzame energie-opwekking is.

 

Aan grootschalige installaties valt niet te ontkomen. Maar die moeten wel verstandig worden ingepast in het landschap. En met natuurgebieden moet zorgvuldig worden omgegaan, dus b.v. geen grote windmolens bij het Aamsveen en omgeving. De organisaties van het Groen Beraad in Enschede, waar EnHOe ook in deelneemt, hebben dit duidelijk gemaakt aan de gemeente Enschede. Op 15 februari, tijdens de slotavond van de campagne “Enschede wekt op”, werden gelukkig een paar belangrijke conclusies getrokken.

 

Lees daarvoor verder op: http://enschedewektop.nl/2017/02/20/slotavond-enschede-wekt-op/