zondag, 08 december 2019

Laatste nieuws

Sharon Dijksma op bezoek bij EnHOe

door Roy Voortman

Op 14 maart 2015 kwam de staatsecretaris van natuur, Sharon Dijksma, bij ons op bezoek om met eigen ogen te zien wat de waarde is van vrijwilligers. Ze werd begeleid door Jacob van Olst (directeur Landschap Overijssel) en een aantal PvdA statenleden van Provinciale Staten Overijssel.

Ze knipte zelf ook mee.

Lees meer...

Bij het einde van ons 12e seizoen

door Erik Rolevink

Met de werkdag op de Kuper eindigt alweer ons 12e werkseizoen. Voor het begin van het broed- en rustseizoen houden we namelijk altijd 15 maart aan. Na deze datum gaan we dus niet meer zagen, knippen en onrust veroorzaken, we kappen er dus mee. Ons natuurbeheerwerk begint dan pas weer in juli (op donderdagen) en eind augustus (op zaterdagen). Tot zolang moeten jullie dus geduld hebben. Maar.. voorjaar en zomer komen er aan. De natuur bruist dan van het leven. Ga er dus veel op uit en geniet er van. Bezoek ook eens de gebieden waar we hebben gewerkt en bekijk de resultaten. Wees er trots op dat je hebt meegeholpen om deze natuur in stand te houden.

Lees meer...

EnHOe op tv...

door Roy Voortman

Jawel, onze werkgroep is op 14 februari een ochtend lang gefilmd door een tweetal vrijwilligers van de omroep ZSOM. Dit staat voor Ziekenomroep Sound Of Music. Zij verzorgen o.a. een regiojournaal voor de senioren en zieken in tehuizen in Groenlo.

Het resultaat van deze ochtend filmen is verwerkt in het regiojournaal van week 8 2015 op Youtube. Wij zijn hier te zien (samen met een interview van Hans Gronert en Erik Rolevink) vanaf 7:45 minuten.

Lees meer...