door: Erik Rolevink, Hanneke van Dorp en Kevin CollinsKomend voorjaar willen we in Enschede starten met de Nectarindex. In dit project gaat het om de natuurkwaliteit van wegbermen in het buitengebied. Hoe staat het er voor met de rijkdom aan planten en insecten?

Zoals je weet gaat het niet goed met de flora en fauna langs onze wegen. Steeds meer ruigte en steeds minder bloeiende planten, dus minder nectar. En daardoor weer minder wilde bijen en andere insecten. Meestal komt dat doordat bermen steeds op dezelfde ruwe manier wordt geklepeld. Beter zou het zijn als er ecologisch maaibeheer wordt toegepast, rekening houdend met plaatselijke omstandigheden. Met de Nectarindex kunnen we daar inzicht in krijgen.

De Nectarindex is een mooi voorbeeld van 'citizen science'. Burgers kunnen een bijdrage leveren aan de kennis van de natuurkwaliteit in een gebied, ook hoe die in de tijd verandert maar ook hoe die verbeterd kan worden. Meten is weten.

De afvalwaterinjecties in Twentse bodem gaan namelijk gewoon door.

STOP het DUMPEN van afvalwater in onze Twentse bodem!

Vot met den pröttel!

Steun het burgerinitiatief!

Artikel in Tubantia: Afvalwaterinjectie in Twente gaat ondanks motie gewoon door !!
https://www.tubantia.nl/dinkelland/afvalwaterinjectie-in-twente-gaat-ondanks-motie-gewoon-door-tweede-kamer-is-kennelijk-toch-een-soort-poppenkast~a9d52c31/

Teken hier de petitie
http://www.stopafvalwatertwente.nl/

Hier is het filmpje van Herman Finkers

 

 

 

Besloten is om wekelijks te laten inschrijven op de werkdagen van Landgoed Zonnebeek. Je mag zowel op de woensdag als de vrijdag inschrijven. Het is verplicht om je in te schrijven i.v.m. de coronaveiligheids regels.
Voorlopig doen we het op deze wijze.

Je inschrijving wordt bevestigd en de avond voor de werkochtend krijg je de overige gegevens gemaild.
Elke woensdag en vrijdag kunnen we werken op Landgoed Zonnebeek. Uiteraard tot na de lockdown. Heerlijk werken op de hei, dennetjes en berken verwijder. Woensdag en vrijdag hier werken om zo veel mogelijk het aantal mensen te spreiden.

Maximaal 8 groepjes van 2 personen in elk een apart vak hei of bos.

Wat zijn de werkochtenden?
Je kan wekelijks inschrijven voor de woensdag of vrijdag van die week.
Bij slecht weer opkomst wordt of de avond voor de werkdag (indien de weersverwachting duidelijk is) maar meestal voor 7.45 uur op de werkochtend de werkdag afgelast per mail.

Hoe organiseren we het veilig?
We gaan werken met inschrijvingen, zodat de organisatie iedereen kan indelen in groepjes van twee. De groepjes komen dan op telkens op een ander tijdstip. Elke groep werkt en pauzeert ook in een ander vak in het bos.

door: Annemiek DijkstraAls bermen en graslanden niet worden gemaaid, kunnen in korte tijd de bloemen verdwijnen en veranderen
bermen in ruigten waarin minder insecten kunnen leven. Wanneer en hoe er wordt  gemaaid, moet worden afgestemd op de levenscyclus van planten en dieren. Omdat maaibeheer, vaak over grote oppervlakten en voor meerdere jaren, wordt uitbesteed is dit vaak moeilijk te realiseren.
De Vlinderstichting heeft een keurmerk ontwikkelt voor goed (maai)beheer. Dit keurmerk is gericht op goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Lees hier meer over Het Kleurkeur.
 
De Vlinderstichting roept op om gemeentes te vragen met Kleurkeur aan de slag te gaan. Op de site van Vlinderstichting kun je daarvoor een voorbeeldbrief downloaden, via deze link. Het is een Word-bestand dat je kunt aanpassen met je eigen gegevens om vervolgens naar je gemeente te sturen.