logo EnHOe

Datum: 17 januari 2014
Nieuwsbrief jaargang 11 nr. 12
Inhoud

Uitnodiging EnHOe-werkdag zaterdag 25 januari, Landgoed Het Spik
door Roel Munneke

Beste vrijwilligers,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de eerstkomende werkdag op zaterdag 25 januari, dit keer op landgoed Het Spik, een bezit van Landschap Overijssel gelegen ten zuiden van Enschede, zie hiervoor:
www.landschapoverijssel.nl/terreinen/smalenbroek.htm

Wat gaan we doen op deze dag en waarom?
Nadat Het Spik in 1984 in het bezit van Landschap Overijssel was gekomen is aan de hand van oude kaarten de oude structuur van de houtwallen hersteld. Tussen de houtwallen is van enkele percelen de voedselrijke bovenlaag verwijderd, deze percelen ontwikkelen zich nu botanisch heel goed, hier zijn al weer meerdere soorten orchideeën waargenomen.

 

Langs de rand van een van die orchideeënlandjes gaan wij op de overgang naar het bos opslag verwijderen, de vrijkomende takken gaan wij in een ril verwerken. Afhankelijk van de opkomst gaan wij ook bij een ander grasland opslag verwijderen, deze vrijkomende takken moeten wij verwerken in de bosrand. Ook is hier nog een kleine plek met rododendrons, deze kunnen ook verwijderd worden. Genoeg werk dus voor een ochtend, voornamelijk zagen, knippen en slepen met hout.

Waar verzamelen we en hoe laat?
Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur, ditmaal bij het witte landhek van Landschap Overijssel aan de Smalenbroeksweg, de verbindingsweg tussen de Buurserstraat en de Knalhutteweg.
TomTom: Smalenbroeksweg 17.

Routebeschrijving

Vanaf Enschede (centrum/singels):
Volg de Zuiderval vanaf de kruising met de singels in de richting van Ahaus en Buurse
Bij de kruisingen met de Weth. Beverstraat, A35 en Vlierstraat steeds rechtdoor blijven rijden richting Buurse/Ahaus
Bij de kruising met de Broekheurnerrondweg (rotonde) rechtdoor de Buurserstraat blijven volgen
Na plm. 1.5 km in een bocht naar rechts van de Buurserstraat linksaf de Smalenbroeksweg in rijden
Na plm. 300 meter is het verzamelpunt rechts bij het witte toegangshek van Landschap Overijssel

Vanaf Almelo/Hengelo via de A1/A35:
Op de A1 de afslag nemen naar de richting Enschede/Munster (A35)
Bij de afslag Enschede (afslag 25) afslaan in de richting Ahaus/Buurse
Aan het einde van de afslag bij de verkeerslichten rechtsaf in de richting Ahaus/Buurse
Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor (Buurserstraat)
Bij de rotonde rechtdoor de Buurserstraat blijven volgen en verder als punt 4 hierboven.

Wat moet je meenemen?
Zelf moet je je eigen eten en drinken meenemen, zorg ook voor geschikte kleding en schoeisel die tegen een stootje kan. Langs de randen van de weilandjes is het erg nat dus laarzen zijn aan te bevelen. Voor gereedschap en handschoenen wordt gezorgd. Om 13.00 uur sluiten wij de werkdag af met een kop soep van de Picknickmand.

Organisatie van deze werkdag:

Roel Munneke (dagcoördinator en gereedschapvervoer met dank aan Jan Oldekamp), Erik Rolevink (reserve dagcoördinator), Harrie Bruns (EnHOe nieuwsbriefverzorging).

Op 25 januari zijn wij mobiel te bereiken op 06- ---------- (Roel).


Tot ziens op Het Spik op 25 januari!

Namens het EnHOe-team,
Roel Munneke


Impressie van de werkdag in Overdinkel op 11 januari
door: Erik Rolevink

Oeps, wat een onverwacht grote opkomst op deze eerste werkzaterdag van 2014!
Niet minder dan vierenveertig deelnemers wisten landgoed het "Haarven" te vinden.
Daarbij hoort ook het stukje hei dat wijzelf al de Vossenbult hadden gedoopt.
Met zoveel deelnemers verdwenen alle jonge dennetjes daar razendsnel. De kletsnatte heide is nu weer een tijdje van deze boominvasie verlost.

Voor de echte doordouwers stond pijpestro plaggen op het menu.
Een flinke strook nabij groeiplaatsen van Klokjesgentiaan is aangepakt, tot op het "loodzand".
Benieuwd wat zich hier straks gaat ontwikkelen aan bijzondere planten.
Andere deelnemers speurden Amerikaanse vogelkersen op en maakten korte metten met deze bospest.
Ook was een groep knippers bezig om braamstruweel in het gareel te houden.
De hoeveelheid besteld gereedschap was echter niet berekend op zoveel deelnemers.
Reden om wat vroeger af te blazen, bovendien kwam er een flinke "skoer reagn" aan.

Gelukkig was Ans mooi vroeg met de soep, de meesten zijn dus nog wel droog thuis gekomen.
Kortom: een wat hectische maar geslaagde werkdag in het verre oosten van Twente.
Dank aan onze medestrijders uit Oldenzaal en niet te verget en Siebe met zijn IVN Losser.
Dank ook aan Leen en Emmy van Willigen voor de stroopwafels en de lovende woorden.
Als 2014 meteen al zó gezellig begint, tja, wat mogen we dan van het nieuwe jaar nog meer verwachten :-)


Uitnodiging avond over exoten, dinsdag 11 februari, Koetshuis Hof Espelo
door Roel Munneke

Uitheemse planten, struiken en bomen (exoten) die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied vestigen en zich daar explosief vermeerderen en daardoor een bedreiging zijn voor de lokale inheemse flora en voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen.

Dit is een korte samenvatting van wat verstaan wordt onder zgn. invasieve exoten zoals o.a. Amerikaanse vogelkers (prunus serotina). Invasieve exoten kunnen ook een bedreiging vormen voor de volksgezondheid of veiligheid denk bijv. aan de Reuzenberenklauw (het sap van de stengels kan lelijke brandwonden veroorzaken) en Japanse duizendknoop.

Volgens de Convention on Biological Diversity (CBD) worden invasieve exoten als een van de belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit op aarde beschouwd. Dit verdrag, o.a. ondertekend door de Europese Commissie en Nederland doet een aantal aanbevelingen om introductie van invasieve exoten te voorkomen en reeds gevestigde soorten te beheersen of te bestrijden.

Wat betekent dit nu in de praktijk van het natuurbeheer, hoe gaan wij daar mee om? Natuurwerkgroep EnHOe is in de tien jaar van haar bestaan al flink bezig geweest met het bestrijden van de Prunus Serotina, rododendron, Japanse duizendknoop en sinds enkele jaren ook de snel oprukkende Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) maar wat is nu de beste aanpak en wat is het beleid hierin van de natuur beherende organisaties en overheid, is er sprake van een samenhangend beleid of doet ieder maar wat en krijgen de invasieve exoten de gelegenheid zich steeds verder uit te breiden.

Landschap Overijssel organiseert samen met EnHOe een avond over deze materie waarop senior ecoloog Jacob van der Weele een inleiding zal gaan houden en vragen beantwoorden.

Deze avond gaat plaats vinden op dinsdag 11 februari om 19.30 uur in het Koetshuis van Hof Espelo, Weerseloseweg 259, ingang bij de witte zuilen. Wij zorgen dat vanaf 19.00 uur de koffie klaar staat.

Op deze avond zijn ook de vrijwilligers gidsen van Landschap Overijssel uitgenodigd, tijdens het leiden van excursies krijgen zij ook te maken met exoten in het landschap.

In het Koetshuis is maximaal plaats voor 30 personen, daarom gaan we ook nu werken met vooraanmelding. Je kunt je voor de avond aanmelden op: info@enhoe.nl