door Jan Willem ten Cate


Beste natuurvrienden en vriendinnen.

Zaterdag 3 november, de door de natuurwerkgroep EnHOe i.s.m. Landschap Overijssel georganiseerde natuurwerkdag, vroeg uit de veren, in de kou naar het Aamsveen op weg naar de gezelligheid van de lekker verwarmde boerderij op camping het Aamsveen.

Gezelligheid bij de ontvangst

Zo begon de gezellige dag voor de 57 vrijwilligers die mee hebben geholpen om de biotopen voor de grauwe klauwier en de boomkikker te optimaliseren. Na de koffie en de informatieve praatjes ging de eerste groep op de fiets naar een wat verderop gelegen ondiepe poel om daar de wilgenopslag met zaag en schop te verwijderen. De verwijderde opslag is hierbij gebruikt om een takkenril te maken. Volgend jaar zal duidelijk worden hoe succesvol deze werkzaamheden uitgepakt hebben t.b.v. de bijzondere boomkikker.

Takkenrillen van de wilgenopslag

Direct hierop is de rest van de grote groep naar de overige werkplekken gelopen en hebben ook hier uitstekend werk verricht. Zo is er op verschillende plekken veel opslag verwijderd als biotoop optimalisatie t.b.v. de grauwe klauwier én de boomkikker. De verwijderde opslag van voornamelijk els en berk is op verschillende plaatsen wederom op rillen gestapeld in de hoop dat hier bramen doorheen zullen groeien; hier zijn zowel de boomkikker als de grauwe klauwier gek op!

Omzagen van de opslag

In de pauze heeft iedereen zich de soep en de eigen meegebrachte lunch goed laten smaken zodat de werkzaamheden 's middags volop hervat konden worden. Wel jammer dat het 's middags niet helemaal droog bleef; vooral na tweeën ging de motregen over in een lichte regen maar voor velen kon dat de pret gelukkig niet meer drukken.

Een leeg veld

Er is gewerkt volgens een plan van bioloog Mark Zekhuis van Landschap Overijssel; dit plan is op deze derde november grotendeels gerealiseerd. Er is dus goed én veilig gewerkt, een belangrijk deel van de doelstelling voor deze dag is gerealiseerd en daarmee hebben we een leuk stukje kleinschalig natuurbeheer verricht. Rest mij u allen zeer hartelijk te bedanken voor uw inzet en hopelijk tot een volgende keer.

Met de hartelijke groeten, Jan Willem ten Cate, natuurwerkgroep EnHOE, locatieleider Aamsveen.