door Jan Willem ten Cate

Beste natuurvrienden en vriendinnen.

Zaterdag 29 november zijn we in alle vroegte op pad gegaan naar ’t Aamsveen op de plek van die eerste november, de Landelijke Natuurwerkdag, aan de Glanerbeekweg. Maar liefst 35 vrijwilligers, van jong tot oud – waaronder 5 van mijn directe collega’s van de AKZO – vonden het de moeite waard om op een vrije dag zo vroeg in de kou te werken aan de biotoopoptimalisatie t.b.v. het behoud en de versterking van de boomkikkerpopulatie in Zuid Twente.

Die collega’s van mij waren er omdat de AKZO – onze werkgever dus – bereid is gevonden om als Vriend van Landschap Overijssel een deelproject van het gehele boomkikkerproject van de gemeente Enschede en Landschap Overijssel te financieren.
Daar stond dan wel tegenover dat ik met meerdere collega’s een dag aan het boomkikkerproject moest werken. Dat was dus die 29e november op het Aamsveen.
Dat naast de boomkikker ook verschillende soorten vogels en insecten waaronder vlinders meeprofiteren van dit kleinschalige onderhoud wordt weleens onderbelicht, maar mag zeker niet onbenoemd blijven. Juist het kleinschalige karakter van de werkzaamheden van de natuurwerkgroep EnHOe zorgt immers voor extra variatie in het landschap, daar waar anders veelal grootschalige projecten ten uitvoer worden gebracht waarbij juist de kleine landschapselementen veelal het onderspit moeten delven.

Kleinschalig waren de werkzaamheden dan wel, maar er moest zo nu en dan wel flink aangepakt worden om de wildgroei op de verschillende kansrijke plekken voor de boomkikker met tang en zaag te verwijderen. Dat dit kleinschalig onderhoud, specifiek voor één soort, door sommigen als min of meer 'alternatief werk' wordt gezien, is misschien wel begrijpelijk. Maar de resultaten zullen ons volgend jaar hopelijk verrassend positief laten zien, dat wij het gelijk in deze aan onze zijde hebben.  
  Locatie Aamsveen met kikkerpoelen en 12 verschillende werkplekken
   

Aan de slag voor de Boomkikker in Enschede dus!
Met zaag en tang zijn er op een klein deel van het Aamsveen rond veenputten, in delen van natte bossen en in schraalgraslanden dus meerdere plekken vrijgesteld van ongewenste grote begroeiingen als eik, berk en abeel. Het vrijgekomen materiaal is in mooie rillen rond de kansrijke plekken gepakt alwaar de braamstruiken hun weg volgend jaar wel zullen vinden; perfecte schuil- en leefgebiedjes in de zon voor die boomkikker èn andere dieren.

Reddingsplan voor Enschedese Boomkikkers
Sinds begin dit jaar worden in Enschede diverse acties uitgevoerd om de boomkikker betere overlevingskansen te geven. Eén van deze acties hebben wij nu in 2 natuurwerkdagen vrijwel geheel kunnen afronden. En er komt nog meer …… maar daarover later!
Bovendien worden er nog nieuwe poelen gerealiseerd en zijn een aantal bestaande poelen “verlost” van alle vis (één van de natuurlijke vijanden van de boomkikker), en opgeschoond en vrijgesteld.

Voordat de werkdag ten einde was waren er natuurlijk wel weer wat mensen die zonodig extra op moesten vallen zoals die twee knapen die hoog in een eik hun nek waagden om die eik van alle takken te ontdoen en zo een mooie uitkijkpost voor verschillende vogels over te houden.
Dat er ook één een nat pak haalde was onbedoeld en minder geslaagd maar tja, daar waar gehakt wordt, daar vallen nu eenmaal spaanders nietwaar …... Al met al is er in het best wel natte gebied goed gewerkt onder goede weersomstandigheden en mag het resultaat er zijn; de soep van Karel ging er na afloop van de werkdag dan ook prima in!!

Namens de boomkikkers: Allen bedankt voor de inzet!